ondersteuningsprogramma’s bij echtscheiding, mediator, Quick mediator

ZonMw Parel voor ondersteuningsprogramma’s bij echtscheiding

11 maart 2013

Kinderen die een (echt)scheiding meemaken, hebben daar vaak last van. Hun schoolprestaties lijden er bijvoorbeeld onder, of hun zelfbeeld kan een knauw krijgen. Gerichte steun kan problemen helpen voorkomen, zo blijkt uit twee studies naar de programma’s KIES en Dappere Dino’s. Tijdens het congres Jeugd in Onderzoek kregen de onderzoekers een Parel voor hun werk.

Per jaar krijgen in Nederland zo’n zeventigduizend thuiswonende kinderen te maken met (echt)scheiding van hun ouders. Onderzoek laat zien dat deze kinderen gemiddeld minder goed presteren op school en meer gedragsproblemen vertonen. KIES en Dappere Dino’s ondersteunen kinderen in het leren omgaan met de scheiding. In een spel- en praatgroep wisselen zij ervaringen uit en bieden elkaar steun. Ook leren ze vaardigheden in het oplossen van problemen. Niet om de ouders weer bij elkaar te krijgen – wat kinderen soms hopen te bereiken – maar om bespreekbaar te kunnen maken waar ze mee zitten.

Resultaten
Kinderen die meedoen met KIES scoren op een aantal gebieden significant beter dan kinderen uit een vergelijkbare controlegroep. Zij begrijpen de situatie beter en weten ook beter dat de scheiding niet hun schuld is. Ook bij Dappere Dino’s zijn de resultaten positief. Deelnemende kinderen noemen het een veilige plek om over gevoelens te praten, hebben vriendjes gemaakt en nieuwe manieren geleerd om problemen op te lossen.

Toepassing
Beide Parel-projecten hebben belangrijke kennis opgeleverd voor een actueel probleem. De resultaten bieden goede mogelijkheden voor toepassing in de praktijk en aanknopingspunten voor vervolgonderzoek. De onderzoekers hebben sterk ingezet op samenwerking tussen beleid, onderzoek en praktijk. Ook bij de implementatie en doorontwikkeling werken diverse ondersteuningsprogramma’s inmiddels nauw samen. Bijvoorbeeld in het Samenwerkingsverband Ondersteuning Scheidingskinderen (SOS) dat de onderzoekers hebben opgericht.

Vandaag reikt ZonMw ook een Parel uit voor bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker.