Door recessie Mediation in enorme opkomst!

Steeds meer particulieren en bedrijven zien mediation als eerste oplossing voor het oplossen van hun conflicten. Vooral omdat bedrijven hun relatie niet voorgoed willen verpesten, want dat is het geval als twee advocaten tegen over elkaar staan. Met alle gevolgen van dien. Denk aan hoog uurloon van 150-200 per uur en meer!, Hoge griffierechten, beslagkosten, deurwaarderskosten, de verloren tijd, de stress,psychische druk, en de definitieve verbroken relatie bij een procedure.

Echtparen met kinderen die gaan scheiden met mediation hebben ook een betere relatie met elkaar en hun kinderen. De echtscheiding is inmiddels samen opgelost, zonder allerlei nare dure en langdurige procedures. Het geld wat over blijft kan beter besteed worden aan een vakantie of inrichting van een nieuw huis.

SEO.nl schat in dat in 2011 in totaal 51.6906 mediations zijn gehouden. Het slagingspercentage van mediation is onveranderd hoog: rond de 60%. Voordeel van mediation boven andere vormen van geschillenbeslechting is dat bij mediation partijen zelf overeenstemming bereiken en niet alleen het geschil (het symptoom) maar ook het onderliggende conflict (het probleem) wordt opgelost. Zonder oplossing van het onderliggende conflict wordt immers het geschil niet opgelost. Het marktpotentieel is ondertussen enorm. Mediation kan met succes worden toegepast als alternatief voor of in rechtszaken, door rechtsbijstandverzekeraars, vakbonden, geschillencommissies, overheidsinstellingen, huurcommissies, de Nationale Ombudsman, buurtbemiddeling en bij geschillen tussen en in ondernemingen. Zeker voor arbeidszaken (o.a. ontslag), familiezaken (echtscheiding, alimentatie, voogdij etc.) en conflicten rond erfenissen is mediation eigenlijk de eerst aangewezen optie. De voorgenomen verhoging van de griffierechten leidt volgens de impactanalyse tot vraaguitval. Sommige zaken worden dan volgens de verwachtingen niet meer aangeboden en het is goed als mediation dan als een aantrekkelijk alternatief wordt gezien. Volgens SEO kan de potentiële markt als volgt worden omschreven:

Procedures bij ontslag, echtscheiding en voogdij                           100.000 zaken
Rechtsbijstandverzekeraars                                                                         29.200 zaken
Vakbonden                                                                                                          27.000 geschillen
Geschillencommissies                                                                                        5.800 zaken
Overheidsinstellingen                                                                                   934.000 bezwaarschriften
Huurcommissie                                                                                                  13.224 afgehandelde verzoeken
Kifid                                                                                                                           6.719 klachten
Nationale Ombudsman                                                                                    14.331 klachten
Buurtbemiddeling                                                                                                7.613 geschikt voor mediation
Zakelijke markt potentieel meer dan                                                      500.000 zaken

Een enorm marktpotentieeel waar nog steeds een enorme groei in zit. Het gaat vooral ook om steeds meer succesvolle praktijkverhalen die bereikt zijn met mediation. Bedrijven en particulieren vertellen dit aan elkaar door en zal steeds meer gemeengoed worden. Dan zegt men als grapje: “ik sleep je voor de mediator!”