Gouden Handdruk en echtscheiding

Gouden Handdruk en echtscheiding

Wat?

Afhankelijk van de vormgeving van de gouden handdruk kunnen de uitkeringen, of zelfs het volledige stamrecht, in de gemeenschap van goederen vallen. Oppassen dus bij een echtscheiding, zo blijkt maar weer uit een uitspraak van Hof Amsterdam.

Belangrijk voor?

Mensen die eerder een gouden handdruk hebben ontvangen van de ex-werkgever en op enig moment geconfronteerd worden met een echtscheiding.

Wat zegt de uitspraak?

Hof Amsterdam heeft op 22 januari 2013 (LJN: BZ4094) bepaald dat het door de vrouw bedongen stamrecht in de gemeenschap van goederen valt nu de gouden handdruk tijdens het huwelijk is genoten. De vrouw doet een beroep op een arrest van de Hoge Raad uit 2008, waarin de Hoge Raad heeft bepaald dat het desbetreffende stamrecht verknocht is en daarmee niet in de gemeenschap van goederen valt. In het arrest van 2008 is alleen sprake van een direct ingaand stamrecht en in de casus die speelt voor Hof Amsterdam gaat het om een uitgesteld stamrecht, waaruit pas later (zelfs na de echtscheiding) uitkeringen worden ontvangen. Hof Amsterdam beslist dat het volledige uitgestelde stamrecht in de gemeenschap van goederen valt en dat de man terecht de helft (van de waarde) van het stamrecht opeist.

lees verder http://miss-legal.nl/gouden-handdruk-en-echtscheiding/