Vrouw hoeft na echtscheiding niet altijd mee te betalen aan schulden van de man

Vrouw hoeft na echtscheiding niet altijd mee te betalen aan schulden van de man

Wanneer twee personen in gemeenschap van goederen zijn getrouwd dan geldt dat beiden een gelijk aandeel hebben in de gemeenschap en dat de gemeenschap ook alle schulden omvat. Met andere woorden, in geval van echtscheiding dienen alle bezittingen 50-50 te worden verdeeld en moeten beide partijen ieder 50% van de schulden betalen. Dat is de hoofdregel.

Afwijking is mogelijk, maar eigenlijk slechts in zeer bijzondere omstandigheden. Er wordt dan gekeken naar de redelijkheid en billijkheid. In 1990 was er aanleiding om niet bij helfte te verdelen. Dit gebeurde in een zaak waarin de man zijn veel oudere vrouw van het leven beroofde.

Onlangs heeft het Gerechtshof Amsterdam (LJN CA1866) een uitspraak gedaan waarbij is afgeweken van de aflossing van de schulden bij helfte. Partijen zijn in deze situatie slechts één jaar met elkaar gehuwd geweest en de schulden die allen op naam van de man stonden, waren gemaakt voor het huwelijk. De schulden waren bovendien door de man verzwegen. Uiteindelijk waren deze feiten en de omstandigheid dat partijen nauwelijks hadden samengewoond en een gemeenschappelijke huishouding hadden gehad reden voor het Gerechtshof om te bepalen dat alleen de man voor aflossing van de schulden moet zorgdragen.

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2013:CA1866&keyword=LJN+CA1866

met mediation kunnen wij dit ook samen regelen!