mediation is beter als bekeuringen uitdelen

mediation is beter als bekeuringen uitdelen

Handhaven regeltjes met een menselijk gezicht

VIANEN • De gemeente Vianen gaat bij het handhaven van wetten en regels publieksvriendelijker te werk. Dat betekent onder andere ‘Meer praten en minder schrijven’, meer mediation, meer communicatie en meer ‘doe het zelf’-controles.

In de huidige situatie krijgen burgers bij een overtreding direct een waarschuwingsbrief. “Met een dergelijke brief wordt niet altijd het gewenste effect bereikt”, aldus het college. In sommige vallen roept zo’n brief agressie. Het kan ook zijn dat de brief te laat komt omdat de overtreding slechts enkele dagen duurt. “Door in contact te komen met de overtreder kan in veel gevallen meer bereikt worden dan via een waarschuwingsbrief. Op deze manier kan ook de overtreder zijn kant van de zaak toelichten.”

Mediation
Ook gaat de gemeente Vianen vaker het middel van mediation inzetten. “Mediation is vaak een aanmerkelijk snellere, effectievere en goedkopere manier om een oplossing van een (dreigend) geschil te realiseren, dan om daarover juridische procedures te voeren, waarbij vaak de rechter uiteindelijk beslist.”

zie verder: http://www.hetkontakt.nl/vianen/nieuws/handhaven-regeltjes-met-een-menselijk-gezicht