Mediation wettelijk verplicht in België! wanneer Nederland?

België

Bemiddeling in burgerlijke zaken

In februari 2005 werd het Gerechtelijk Wetboek aangevuld met Hoofdstuk 7: Bemiddeling. Hierdoor werd aan bemiddeling een wettelijk kader verschaft. De mogelijkheid om beroep te doen op een “bemiddelaar/mediator” werd uitgebreid van familiale aangelegenheden tot burgerlijke en handelszaken en sociale zaken.

Elk conflict, dat voor een dading (overeenkomst tussen partijen) vatbaar is kan dus voorwerp zijn van een bemiddeling/conflictbemiddeling.

Bemiddeling kan gebruikt worden als alternatief voor een gerechtelijke procedure (de vrijwillige bemiddeling), maar ook tijdens een procedure op verwijzing door de rechter of op vraag van één van of van beide partijen.

Zolang de partijen “bemiddelen” wordt (in geval van)de gerechtelijke procedure stopgezet en stoppen de verjaringstermijnen. Zodra de bemiddeling is beëindigd of stopgezet(*) zijn partijen verplicht de rechter hiervan op de hoogte te brengen en wordt (in casu van stopzetting) de procedure hervat. (*)Gezien bemiddeling steunt op het principe van “vrijwilligheid” kunnen partijen op elk ogenblik beslissen van de bemiddelingspoging stop te zetten. Indien de bemiddeling werd gevoerd onder de leiding van een “erkend” bemiddelaar wordt de “overeengekomen oplossing” vastgelegd in een overeenkomst , die automatisch door de rechter wordt gehomologeerd.

In geval van een “vrijwillige” bemiddeling zullen partijen de overeengekomen oplossing vastleggen in een overeenkomst en kan deze ‘eveneens’ op vraag van de beide partijen door een rechter worden gehomologeerd. De term “erkend bemiddelaar” wordt voor het ogenblik door een aantal bemiddelaars gebruikt doch gezien de, door de wet ingestelde Federale Bemiddelingscommissie nog niet klaar is met het vaststellen van de voorwaarden, is dit slecht een “tijdelijke titel” Meestal wordt deze tijdelijke titel toegekend door het opleidingsinstituut waar de bemiddelaar zijn opleiding volgde, na het afleggen van een toets, of door een instantie die door de Federale Bemiddelingscommissie werd aangeduid om “tijdelijke erkenningen” af te leveren w.o. de Orde van Advocaten en de Federatie der Notarissen. De “definitieve” erkenningen zullen pas kunnen worden toegekend zodra de Federale Commissie klaar zal zijn met haar werk.

Door recessie Mediation in enorme opkomst!

Steeds meer particulieren en bedrijven zien mediation als eerste oplossing voor het oplossen van hun conflicten. Vooral omdat bedrijven hun relatie niet voorgoed willen verpesten, want dat is het geval als twee advocaten tegen over elkaar staan. Met alle gevolgen van dien. Denk aan hoog uurloon van 150-200 per uur en meer!, Hoge griffierechten, beslagkosten, deurwaarderskosten, de verloren tijd, de stress,psychische druk, en de definitieve verbroken relatie bij een procedure.

Echtparen met kinderen die gaan scheiden met mediation hebben ook een betere relatie met elkaar en hun kinderen. De echtscheiding is inmiddels samen opgelost, zonder allerlei nare dure en langdurige procedures. Het geld wat over blijft kan beter besteed worden aan een vakantie of inrichting van een nieuw huis.

SEO.nl schat in dat in 2011 in totaal 51.6906 mediations zijn gehouden. Het slagingspercentage van mediation is onveranderd hoog: rond de 60%. Voordeel van mediation boven andere vormen van geschillenbeslechting is dat bij mediation partijen zelf overeenstemming bereiken en niet alleen het geschil (het symptoom) maar ook het onderliggende conflict (het probleem) wordt opgelost. Zonder oplossing van het onderliggende conflict wordt immers het geschil niet opgelost. Het marktpotentieel is ondertussen enorm. Mediation kan met succes worden toegepast als alternatief voor of in rechtszaken, door rechtsbijstandverzekeraars, vakbonden, geschillencommissies, overheidsinstellingen, huurcommissies, de Nationale Ombudsman, buurtbemiddeling en bij geschillen tussen en in ondernemingen. Zeker voor arbeidszaken (o.a. ontslag), familiezaken (echtscheiding, alimentatie, voogdij etc.) en conflicten rond erfenissen is mediation eigenlijk de eerst aangewezen optie. De voorgenomen verhoging van de griffierechten leidt volgens de impactanalyse tot vraaguitval. Sommige zaken worden dan volgens de verwachtingen niet meer aangeboden en het is goed als mediation dan als een aantrekkelijk alternatief wordt gezien. Volgens SEO kan de potentiële markt als volgt worden omschreven:

Procedures bij ontslag, echtscheiding en voogdij                           100.000 zaken
Rechtsbijstandverzekeraars                                                                         29.200 zaken
Vakbonden                                                                                                          27.000 geschillen
Geschillencommissies                                                                                        5.800 zaken
Overheidsinstellingen                                                                                   934.000 bezwaarschriften
Huurcommissie                                                                                                  13.224 afgehandelde verzoeken
Kifid                                                                                                                           6.719 klachten
Nationale Ombudsman                                                                                    14.331 klachten
Buurtbemiddeling                                                                                                7.613 geschikt voor mediation
Zakelijke markt potentieel meer dan                                                      500.000 zaken

Een enorm marktpotentieeel waar nog steeds een enorme groei in zit. Het gaat vooral ook om steeds meer succesvolle praktijkverhalen die bereikt zijn met mediation. Bedrijven en particulieren vertellen dit aan elkaar door en zal steeds meer gemeengoed worden. Dan zegt men als grapje: “ik sleep je voor de mediator!”

Eerst mediation, bij niet slagen dan pas procederen!

Rechtbanken in Amerika sturen stellen direct terug, als ze niet eerst hun huwelijk hebben proberen te ontbinden met een mediator. Zie het eerst samen op te lossen alvorens te procederen is in Amerika al jaren een feit. Alles wat ver over de oceaan allang een succes is, komt vanzelf naar Europa. Veel mensen hebben inmiddels ook realiteitszin en lossen het op door middel van mediation.

Rechters zijn ook voorstander van mediation, het gaat er immers niet om wie er nu precies gelijk heeft. Het gaat er om dat je er samen uit ziet te komen. De rechter moet immers ook zijn oordeel laten vallen over een zaak. Veelal komt ie daar ook niet helemaal uit en in 99% van de bodemprocedures is een comparitie standaard. De rechter haalt partijen bij elkaar om live te zien wat partijen dwars zit, waar zit de angel. Is de pijn voor partijen kleiner te maken, is er een mogelijkheid om er samen uit te komen. Veelal geeft de rechter aan partijen diverse voorstellen, hoe men het ook kan zien. De rechter probeert er dan ook enige vorm aan te geven, welke kant hij denkt op te gaan en stuurt de partijen met hun advocaten dan de gang op. In het heetst van de strijd gaan advocaten dan met elkaar onderhandelen. Uw eigen advocaat zal u dan ook adviseren te schikken!

U bent geschrokken, al maanden zijn er brieven over een weer gezonden door uw advocaat en bent al duizenden euro’s kwijt en dan moet u de zaak even snel op de gang zien te schikken? U denkt: “heb ik daar zoveel geld voor uitgegeven?” U kiest eieren voor u geld en schikt de zaak. Dan komt de afrekening van de advocaat, deurwaarder, griffierecht daar nog over heen, en wat blijkt?, er blijft niets van over.

Dus? Eerst mediation, alvorens te procederen, veel beter voor u gemoedsrust en voor uw portemonnee!

Hoe herken je een goede mediator?

Mediator is een vrij beroep. Iedereen mag zich mediator noemen en het vak uitoefenen. Vele bedrijven hebben zich op opleidingen gestort, waarbij de opleiding aangevuld wordt met 70% aan rollenspellen. Je hebt immers voorbeelden nodig hoe een en ander werkt als mediator. Ook zijn er instanties die zich dan weer bezig houden met de registraties, want als je geregistreerd bent in een belangrijk register, dan zal het wel goed zijn! De mediator kan zich hier registreren als hij de rollenspellen goed doorkomt en uiteraard betaald.

Aan de andere kant heb je mediators die hebben praktijkervaring. Levenservaring heet dat. Die hebben zelf een scheiding meegemaakt, een ontslagronde, een familieruzie, vele rechtbanken van binnen gezien, burenruzie, werkconflict, kortom alles waar conflicten zijn hebben ze meegemaakt. Geen rollenspellen, maar daadwerkelijke zaken samen tot oplossing gebracht. Deze mediators kijken terug op vele voorbeelden hoe het opgelost kan worden. Voor iemand die een ervaren mediator zoekt zijn dat de beste mediators die er zijn. En natuurlijk blijft deze ervaren mediator bij, met alle actuele zaken om het vak mediator als beste te blijven uitvoeren.

Nu, de beslissing om een mediator uit te nodigen, ga een eerste gesprek aan, voelt u zich dan op u gemak?, is er een klik bij beide partijen?, is het tarief normaal?, geef deze mediator dan de opdracht. want daar gaat het om bij mediation, rust en oplossing gericht aan het werk.

 

Ruzie op de werkvloer? los het op met mediation.

Twee van uw medewerkers praten al weken niet meer met elkaar. Blijft u toekijken of grijpt u in?

Tot een woede-uitbarsting is het nog niet gekomen. Toch is de spanning voelbaar. Al weken. Nou ja, eigenlijk loopt het al veel langer niet lekker tussen die twee. In de stille strijd die gaande is, zeker als een leidinggevende in de buurt is, lijken beide partijen zich gedeisd te houden. Maar voor hoe lang nog? De ergernis die zich ophoopt zal er vroeg of laat een keer uitkomen. Op de werkvloer laat het sluimerende conflict in ieder geval al zijn sporen na. Roddel en achterklep hebben de sfeer al danig verziekt. Eén van de twee heeft zich al ziek gemeld, dit kost u geld. Dat niet alleen het werkt door in het gehele bedrijf. Mediation is een middel wat zorgt draagt voor rust en oplossingen.

Quickmediator heeft mediators door heel Nederland, nodigt u één van onze Quickmediators eens uit voor een gratis gesprek, het zal verhelderend werken!

Arbeidsconflict? kies voor een mediator van Quickmediator

Arbeidsconflict?
Heeft u als werkgever of werknemer een arbeidsconflict, dan is het beste om hier samen met een mediator uit zien te komen.
kiest u voor advocaten, dan is het al zeer gauw een vijandige sfeer.
Een ervaren mediator van Quickmediator staat midden in het leven, is onafhankelijk en heeft voor beide partijen een luisterend oor. De Quickmediator geeft het conflict een oplossende werking. De Quickmediator zal u een richting aan geven, waarbij het conflict samen wordt opgelost. Meestal kan dit zorg dragen voor een werkzame relatie. Mochten partijen echt niet meer door één deur kunnen dan zal er d.m.v. mediation de partijen uit elkaar gaan.

Ruzie om erfenis? huur een Quickmediator in!

Ruzie om de erfenis? huur een Quickmediator in!

Niet zelden ontstaat er na iemands overlijden ruzie om de erfenis. Zeker in deze tijd komt het voor dat de erfgenamen met een pand blijven zitten wat onverkoopbaar is. Het kost geld om het pand te blijven onderhouden en/of zijn er nog schulden of een hypotheek wat betaald moet worden.

Familieleden, vaak broers en zussen, vliegen elkaar letterlijk in de haren. Pijnlijk en vervelend, buitenstaanders zien de ontstane problemen vaak als gevolg van onenigheid en verkeerde beslissingen of erger nog geen beslissingen. Terwijl de werkelijke reden meestal diepgeworteld ligt in oud zeer en ingewikkelde, scheve familieverhoudingen. Zijn deze problemen te voorkomen met een mediator?

Ja, absoluut de mediator heeft levenservaring en is opgeleid om dit soort conflicten in der minne te regelen.

De mediator brengt partijen op een andere gedachte en laat ze oplossingen zien. Door met alle erfgenamen met elkaar het dialoog aan te gaan en veel met elkaar te praten. De mediator is het filter tussen partijen, iedereen kan tegen de mediator aan praten of vragen stellen. De mediator stelt zich onafhankelijk op en is onpartijdig.

Heeft u een conflict in de familie? Zit u met een huis in de erfenis wat onverkoopbaar is? U komt er samen niet uit, omdat u niet op één lijn zit met elkaar? Dan zal de Quickmediator een ideale partner zijn.

 

Scheiding actie van Wildfm

Scheiding actie van Wildfm

Ja, leuk lachen om andermans ellende, volgens mij is echtscheiding niet iets wat je doet voor de lol. Je hebt samen besloten niet meer verder te gaan en kiest dan uiteindelijk voor een echtscheiding. Hier de link naar de actie:

http://www.spitsnieuws.nl/archives/raar/2012/12/win-een-echtscheiding

Zelf kom ik ook uit een gezin waarin mijn ouders zijn gescheiden, ik was 10 jaar. Dat vergeet je nooit meer. In eens sta je tussen twee vuren in en als kind wil je helemaal niet kiezen. Je wil zowel bij je vader als moeder zijn. Je snapt er niks van.

Zodra er advocaten bij een echtscheiding komen, dan is de sfeer al gauw vijandig. De advocaat treed immers op voor zijn cliënt en zal wel even vertellen waar diegene allemaal recht op heeft. Uiteindelijk zit het stel met torenhoge advocaten nota’s en komen ze er achter dat er niet zoveel te verdelen is. De schulden zijn vaker hoger dan de bezittingen.

Het enige lichtpuntje in de actie van Wildfm is de bekendheid die ze geven aan mediation. Mediation leent zich namelijk uitstekend voor echtscheiding. Zodra men besluit om te gaan scheiden, roept men de hulp in van een mediator. Quickmediator is een landelijke franchiseorganisatie die door het hele land, zelfs Europa, dezelfde herkenbare service van mediation verleend. U heeft te maken met doorgewinterde professionals die weten waar ze over praten en u de goede richting uit sturen.

U gaat immers niet voor niets scheiden, niet omdat u er samen zo goed uit komt. Maar u wil het toch samen regelen, die realiteitszin heeft u wel. Dan is kiezen voor Quickmediator een zeer goede keuze. U kiest dan voor duurzaam. U wilt uw kinderen niet later aan de anti-depressiva zien.

Zodra de eerste afspraak met een Quickmediator is gemaakt dan neemt u met z’n drieën door hoe een en ander aangepakt wordt. Wij houden tussen elke mediation sessie één week. Zodat u elk het besprokene kan laten bezinken, met andere mensen overleggen en er een goed gevoel over krijgen. Want u doet het immers zelf! De Quickmediator is uw filter, u kunt tegen hem aanpraten en vertellen hoe u het ziet. een mediator is er voor opgeleid om wat u wilt ook over te brengen aan uw partner. De mediator laat u de mogelijkheden zien, van wat u eerst voor onmogelijk had gezien.

In 95% van de echtscheidingen die wij krijgen is de scheiding een feit, na drie mediation gesprekken van ca. 2 uur. Het derde gesprek is dan ook het laatste gesprek en dan tekenen we het echtscehidingsconvenant. De procureur dient het convenant dan in bij de Rechtbank. In principe is de scheiding na ca. 5-6 weken rond. En dat voor € 1.000,- gezamenlijk.

Nu maar hopen dat u kiest voor de juiste weg en als u gaat scheiden, kies voor duurzaam, kies voor een mediator van Quickmediator.