Rechters en OM vrezen ‘fouten en dwalingen’ door werkdruk.

Redacteur Marcel Haenen meldt in het NRC van 30 januari 2014, dat volgens driekwart van alle rechters en officieren van justitie in Nederland de kwaliteit van de rechtspraak onder grote druk staat. De helft van alle magistraten zegt bevreesd te zijn voor “mogelijke dwalingen of pijnlijke fouten”.

ardvndersteur

Een reden temeer om de wetsvoorstellen ter bevordering van mediation van kamerlid Ard van der Steur versneld van kracht te laten worden.

Partijen kunnen immers in veel gevallen best zelf met behulp van een Quickmediator hun onderling conflict oplossen.

 

De Quickmediator bemiddelt tussen de partijen en stelt samen met hen een vaststellingsovereenkomst op; een juridisch document waar partijen zich aan te houden hebben. Dit werkt niet alleen sneller, maar is voor beide partijen ook veel voordeliger.

 

Niet ‘conflictbestrijding’ via een juridische procedure, maar ‘conflictbemiddeling’ met Quickmediator is een beter alternatief, waarbij bovendien “mogelijke dwalingen of pijnlijke fouten” van de rechterlijke macht worden voorkomen.