Wetsvoorstellen staatssecretaris Teeven

teeven208 QUICKMEDIATOR: Door wetsvoorstellen Teeven zal aantal mediations toenemen.

In het NRC van 19 februari staat een artikel over de plannen van staatssecretaris Teeven (Justitie, VVD) om 85 miljoen te bezuinigen op de rechtsbijstand.
Volgens de plannen van Teeven zal er straks geen gesubsidieerde juridische bijstand voor het huurrecht en het verbintenissenrecht meer beschikbaar zal zijn.

Terecht vindt de staatssecretaris dat de gang naar de rechter het sluitstuk moet zijn, hetgeen alleen ingezet dient te worden als partijen echt geen andere oplossing gevonden hebben.
Hij vindt dat burgers eerst alternatieven (zoals bijvoorbeeld mediation) moeten inzetten om hun onderlinge geschillen op te lossen.
De nu door de gemeenschap gesubsidieerde advocaatkosten voor onder andere echtscheidingsconflicten en burenruzies zullen, behoudens enkele uitzonderingen, dan tot het verleden behoren.

Door deze maatregelen zal het aantal mediations voor Quickmediator verder toenemen.

Immers; omdat de burgers geen gesubsidieerde advocaat toegewezen krijgen, en ook zelf de dure advocatentarieven niet willen betalen, zullen zij er eerder voor kiezen om een Quickmediator in te schakelen om hun onderling conflict op te lossen.

Quickmediator is een succesvolle landelijk opererende groep van mediators; allen met een schat aan ervaring en kennis in huis, die klaar staan om ook uw conflict bespreekbaar te maken en tot tevredenheid van alle partijen op te lossen.