U zoekt een mediator, mediation, Quickmediator, wij vertellen hoe!

Hoe wij werken

Indien zich een concrete situatie c.q. conflict, voordoet beoordelen wij of mediation een passend instrument is om tot een oplossing te komen. Afhankelijk van de situatie zullen wij één of meer mediators aan voorstellen aan de partijen. Daaraan zijn voor partijen geen kosten verbonden.

Eerste gesprek is altijd Gratis!

Wij selecteren afhankelijk van de concrete situatie welke mediator het meest geschikt lijkt om de opdracht op te pakken. Wij benaderen één of meer gekwalificeerde mediator van Quickmediator.
Partijen kiezen de mediator van Quickmediator. De mediator krijgt van ons een Verzoek tot mediation.
De mediator legt een mediation-overeenkomst aan partijen voor. In de overeenkomst, volgens het model van Quickmediator, is onder meer bepaald dat de mediation vrijwillig en vertrouwelijk is. Ook wordt daar een afspraak vastgelegd over de kostenverdeling. Zodra die overeenkomst door alle partijen is ondertekend start de mediation. Op elk moment kan één van de partijen de mediation stoppen.

De mediator van Quickmediator zal partijen begeleiden bij het vinden van een passende oplossing voor hun geschil. Zodra die oplossing is bereikt zal de mediator dit op papier vastleggen en aan partijen een zogeheten Vaststellingsovereenkomst ter ondertekening voorleggen.
De mediator van Quickmediator rekent met partijen financieel af.
www.quickmediator.nl