Vlaanderen: Veel meer samenwonen na echtscheiding

Een op de drie Vlamingen die gescheiden zijn, woont ongehuwd samen met een nieuwe partner. In vergelijking met 1992 bevinden drie keer meer Vlamingen zich in die situatie. Van de bijna 500.000 Vlamingen die in 2011 gescheiden en niet hertrouwd waren, woonden er 155.000 ongehuwd samen. In 1992 waren er 190.000 niet-hertrouwde gescheiden personen, van wie zowat een kwart samenwoonde met een nieuwe partner. Gescheiden mannen wonen iets vaker samen met een nieuwe partner dan gescheiden vrouwen (respectievelijk 36 en 28 procent). Binnen de eerste drie jaar na de scheiding heeft een kleine helft van de mannen al een nieuwe samenwoonrelatie. Van zodra de scheiding vijf jaar of meer geleden is, woont meer dan de helft van de mannen én de vrouwen met een nieuwe partner samen. […] Meteen hertrouwen is zeer uitzonderlijk geworden
Bron: De Standaard