Is een arbeidsconflict geschikt voor mediation?

Is een arbeidsconflict geschikt voor mediation?

conflict-at-workplace-resolve-it-301x174

Veel arbeidsgeschillen zijn in principe geschikt om door middel van mediation op te lossen. De vraag is echter of u en uw werkgever beiden bereid zijn om van mediation gebruik te maken.

Mediation is vaak een geschikt middel als u:

  • zelf invloed wilt uitoefenen op het uiteindelijke resultaat zonder afhankelijk te zijn van een rechter
  • bereid bent serieus met uw werkgever in gesprek te gaan en zijn standpunten aan te horen
  • het belangrijk vindt dat de verhouding met uw werkgever (ook na een eventueel ontslag) normaal blijft of in elk geval op een zakelijke wijze kan worden afgesloten
  • een maatwerkoplossing zoekt waarbij afspraken kunnen worden gemaakt over (bij)zaken die in een gerechtelijke procedure vaak niet aan de orde komen.
  • Een voorbeeld.

Peter werkt als bedrijfsleider bij een internetbedrijf. Door de slechte financiële resultaten heeft Peter moeten besluiten om een aantal taken van Tim, een van zijn medewerkers, te laten vervallen. Tim is het hier niet mee eens en de sfeer tussen Peter en Tim wordt steeds grimmiger.

Het conflict escaleert en Tim meldt zich ziek. De bedrijfsarts stelt vast dat er sprake is van een arbeidsconflict en stelt mediation voor. Zowel Tim als zijn werkgever zijn bereid om het conflict in een mediation traject te bespreken.

Tijdens het eerste mediation gesprek mogen zowel Peter als Tim hun hart luchten. Peter beseft tijdens dit gesprek dat zijn beslissingen door Tim deels wel begrepen worden, maar dat hij (Peter) zijn beslissingen onvoldoende heeft toegelicht. Tim geeft aan dat hij zakelijk gezien begrijpt dat zijn functie verandert, maar dat er voor hem weinig uitdagende werkzaamheden overblijven.

In een tweede gesprek stellen Peter en Tim beide vast dat de beste oplossing zou zijn om op een goede zakelijke wijze afscheid te nemen. Onder leiding van de mediator komt er een voor beide partijen acceptabele afvloeiingsregeling tot stand.

Als u wilt weten of uw eigen situatie geschikt is voor mediation, kunt u vrijblijvend contact opnemen met één van onze Quick mediators in uw regio:

https://quickmediator.nl/mediators

Eerste gesprek is altijd gratis!