Berichten

Ook steeds meer mediation bij gemeente en uwv

Ook steeds meer mediation bij gemeente en uwv

Ook het UWV ziet de voordelen van mediation en heeft dit inmiddels als vaste procedure ingevoerd in haar organisatie.

Dit betekent een goede mogelijkheid om een langslepende juridische procedure of klacht te voorkomen. De burger kan overigens ook zelf aangeven voor mediation te willen kiezen. http://www.uwv.nl/Particulieren/algemeen/mediation.aspx

Mediation bij gemeentes

Dit in tegenstelling tot gemeenten, waar het initiatief voor mediation nog altijd bij de gemeente ligt, zo blijkt uit een onderzoek door de Radboud Universiteit Nijmegen. http://www.gemeentemediation.nl/uploads/Onderzoeksrapport%20Mediation%20bij%20de%20Overheid.pdf

Doordat er geen landelijke uniformiteit is, heeft de burger niet overal toegang tot dezelfde middelen. Positief is dat het gebruik van mediation in steeds meer gemeenten in meer of mindere mate is opgepakt. Gemeenten waar mediation wordt ingezet, komen minder snel in juridische procedures terecht. Voordelen hiervan zijn de hoge percentages ingetrokken bezwaarschriften en de tevredenheid van zowel burger als ambtenaar.

Uit het onderzoek volgt een aanbeveling om mediation binnen gemeenten te formaliseren. Hierdoor wordt uniformiteit en rechtsgelijkheid bereikt waardoor burgers dezelfde behandeling krijgen.

Om gemeenten meer te ondersteunen en netwerken te creëren  is een aantal jaar geleden de Vereniging Gemeente Mediation en Vereniging Mediators bij de Overheid opgericht.

Kortom: ook de overheid ziet het belang en de vele voordelen van Mediation!

Quick Mediator - Tiesja Niehorster

Tiesja Niehorster

Quick mediator

tiesja@quickmediator.nl

https://quickmediator.nl/mediators/tiesja-niehorster

06-15877430

Werkgever en werknemer vaker in arbeid conflict, los het op via mediation!

 

Werkgever en werknemer vaker in  arbeid conflict, los het op via mediation!

 

rob-3 foto

In de Telegraaf van 8 januari jl. is een artikel opgenomen genaamd “Baas en werknemer vaker in conflict”

 

Hierin zijn cijfers van Stichting Achmea Rechtsbijstand opgenomen, waaruit blijkt dat er 41000 arbeidsrechtelijke vragen zijn gesteld.

 

Dit duidt op even zoveel mogelijke arbeidsconflicten. Zoals uit de cijfers blijkt worden arbeidsconflicten veelal vanuit de arbeidsrechtelijke invalshoek benaderd. De arbeidsrechtelijk geschil benadering werkt standpunt verhardend, is duur en leidt tot winnaars en verliezers. In bijna alle gevallen zien wij dat het neven effect is, dat het leidt tot verlies van productiviteit omdat het geschil onderwerp van gesprek is binnen het bedrijf en het kan de reputatie van het bedrijf schaden.

 

 

 

Leidt het geschil tot ontslag van de medewerker, dan zien wij naast de hiervoor genoemde negatieve effecten, dat kosten van ontbinding erg hoog zijn.  Laten wij een voorbeeld geven. Een medewerker is 40 jaar oud, heeft een dienstverband van 10 jaren en verdient € 3.000,– bruto per maand. De toepassing van de zgn. kantonrechter formule waarbij de C-factor op 1 wordt gesteld, leidt tot een ontslagvergoeding van € 22.500,–

 

Ik stel dat er met deze uitkomst alleen maar verliezers zijn. De medewerker is zijn baan kwijt in een periode waarin deze zeker niet voor het oprapen liggen. De werkgever ziet de kennis, kunde en ervaring waarin in veel gevallen geïnvesteerd is, vertrekken. De werkgever moet de ontslagvergoeding betalen alsmede de kosten van de advocaat, het werving en selectieproces voor de vervang(st)er en het inwerktraject.

 

 

 

Dit kan anders en mediation is veelal een prima middel om arbeidsconflicten naar tevredenheid van alle partijen op te lossen.

 

 

 

Mediation is een vorm van conflictoplossing waarbij de werkgever (leidinggevende) en werknemer onder begeleiding van een onafhankelijke mediator het arbeidsconflict oplost.

 

Door de inschakeling van mediation hebben de betrokkenen volledig de mogelijkheid zelf het conflict op te lossen en gaat dus waar het over moet gaan. Er zijn alleen maar winnaars. Er ontstaat een minimum aan verlies van productiviteit. De werkgever is niet de boeman, maar lost mede de conflicten constructief op. Het traject kan veelal kort worden gehouden en de kosten zijn een fractie van de kosten die gemaakt worden, in het geval gekozen wordt voor het juridische traject.

 

 

 

Rob Schlör

 

Mediator

 

https://quickmediator.nl/mediators/rob-schlor

 

 

 

 

 

Is een arbeidsconflict geschikt voor mediation?

Is een arbeidsconflict geschikt voor mediation?

conflict-at-workplace-resolve-it-301x174

Veel arbeidsgeschillen zijn in principe geschikt om door middel van mediation op te lossen. De vraag is echter of u en uw werkgever beiden bereid zijn om van mediation gebruik te maken.

Mediation is vaak een geschikt middel als u:

  • zelf invloed wilt uitoefenen op het uiteindelijke resultaat zonder afhankelijk te zijn van een rechter
  • bereid bent serieus met uw werkgever in gesprek te gaan en zijn standpunten aan te horen
  • het belangrijk vindt dat de verhouding met uw werkgever (ook na een eventueel ontslag) normaal blijft of in elk geval op een zakelijke wijze kan worden afgesloten
  • een maatwerkoplossing zoekt waarbij afspraken kunnen worden gemaakt over (bij)zaken die in een gerechtelijke procedure vaak niet aan de orde komen.
  • Een voorbeeld.

Peter werkt als bedrijfsleider bij een internetbedrijf. Door de slechte financiële resultaten heeft Peter moeten besluiten om een aantal taken van Tim, een van zijn medewerkers, te laten vervallen. Tim is het hier niet mee eens en de sfeer tussen Peter en Tim wordt steeds grimmiger.

Het conflict escaleert en Tim meldt zich ziek. De bedrijfsarts stelt vast dat er sprake is van een arbeidsconflict en stelt mediation voor. Zowel Tim als zijn werkgever zijn bereid om het conflict in een mediation traject te bespreken.

Tijdens het eerste mediation gesprek mogen zowel Peter als Tim hun hart luchten. Peter beseft tijdens dit gesprek dat zijn beslissingen door Tim deels wel begrepen worden, maar dat hij (Peter) zijn beslissingen onvoldoende heeft toegelicht. Tim geeft aan dat hij zakelijk gezien begrijpt dat zijn functie verandert, maar dat er voor hem weinig uitdagende werkzaamheden overblijven.

In een tweede gesprek stellen Peter en Tim beide vast dat de beste oplossing zou zijn om op een goede zakelijke wijze afscheid te nemen. Onder leiding van de mediator komt er een voor beide partijen acceptabele afvloeiingsregeling tot stand.

Als u wilt weten of uw eigen situatie geschikt is voor mediation, kunt u vrijblijvend contact opnemen met één van onze Quick mediators in uw regio:

https://quickmediator.nl/mediators

Eerste gesprek is altijd gratis!

 

Mediator, echtscheidingsadvocaat, echtscheiding, arbeidsconflict, mediation Zwolle, Almelo, Enschede, Apeldoorn, Veluwe

Mediator, echtscheidingsadvocaat, echtscheiding, arbeidsconflict, mediation Zwolle, Almelo, Enschede, Apeldoorn, Veluwe

Werving en selectie franchisenemers Nederland:

Quickmediator Nederland

Franchisegever Nederland

Wilbert J. Klaver

Franchisegever

Ampérestraat 11 b

1817 DE Alkmaar

085-130 3910

06-206 93 117

nederland@quickmediator.nl

Mediator, echtscheidingsadvocaat, echtscheiding, arbeidsconflict, mediation Leeuwarden, Harlingen, Groningen, Hoogezand, Delfzijl

Mediator, echtscheidingsadvocaat, echtscheiding, arbeidsconflict, mediation Leeuwarden, Harlingen, Groningen, Hoogezand, Delfzijl

Werving en selectie franchisenemers Nederland:

Quickmediator Nederland

Franchisegever Nederland

Wilbert J. Klaver

Franchisegever

Ampérestraat 11 b

1817 DE Alkmaar

085-130 3910

06-206 93 117

nederland@quickmediator.nl

 

Mediator, echtscheidingsadvocaat, echtscheiding, arbeidsconflict, mediation Bolsward, Sneek, Lemmer, Heerenveen, Joure

Werving en selectie franchisenemers Nederland:

Quickmediator Nederland

Franchisegever Nederland

Wilbert J. Klaver

Franchisegever

Ampérestraat 11 b

1817 DE Alkmaar

085-130 3910

06-206 93 117

nederland@quickmediator.nl

Mediator, echtscheidingsadvocaat, echtscheiding, arbeidsconflict, mediation Zeewolde, Harderwijk, Lelystad, Almere

Werving en selectie franchisenemers Nederland:

Quickmediator Nederland

Franchisegever Nederland

Wilbert J. Klaver

Franchisegever

Ampérestraat 11 b

1817 DE Alkmaar

085-130 3910

06-206 93 117

nederland@quickmediator.nl

Mediator, echtscheidingsadvocaat, echtscheiding, arbeidsconflict, mediation Utrecht, Gooi, Baarn, Soest, Amersfoort

Werving en selectie franchisenemers Nederland:

Quickmediator Nederland

Franchisegever Nederland

Wilbert J. Klaver

Franchisegever

Ampérestraat 11 b

1817 DE Alkmaar

085-130 3910

06-206 93 117

nederland@quickmediator.nl

U heeft een arbeidsconflict, u wil dit oplossen, maar hoe?! De Quick mediator weet het.

U heeft een arbeidsconflict, u wil dit oplossen, maar hoe?! De Quick mediator weet het.

Al jaren werkt u met elkaar samen, in ene is daar een onhoudbare situatie ontstaan. Een conflict is niet goed voor uzelf en het bedrijf. Iedereen heeft daar last van. Elk arbeidsconflict moet u zo snel mogelijk oplossen.

U kunt dit op verschillende manieren doen, beide een advocaat, samen of samen met een Quick mediator.  Een Quick mediator weet hoe dit samen op te lossen, zodat u weer verder kunt. Minder schade voor u zelf en uw medewerkers en uw bedrijf.

Bel eens met een Quick mediator voor een gratis eerste gesprek, het zal verhelderend voor u zijn!

Bizarre gijzeling wegens arbeidsconflict

Bizarre gijzeling wegens arbeidsconflict

ANP-1000_23812306
Werknemers eisen ‘vertrekregeling
: 24-06-2013 12:17 UUR
TAGS: 

Een 42-jarige Amerikaan wordt al vier dagen gegijzeld door zijn Chinese werknemers. De man heeft een fabriek die medische hulpmiddelen maakt. De bizarre gijzeling vindt plaats in een voorstad van Peking. De werknemers eisen een vertrekregeling, terwijl de eigenaar van de fabriek zegt dat de werknemers niet eens hoeven te vrezen voor hun baan.

De reden dat het personeel toch een vertrekregeling eist, is een eerder voorval in de fabriek. Ze komen in opstand omdat er onlangs dertig mensen met een gouden handdruk werden weggestuurd. De overige medewerkers willen nu ook keihardeYuans zien, ondanks dat hun baas al heeft toegezegd dat ze bij het bedrijf kunnen blijven werken.

‘Gekooid dier’
Op steun van de Chinese politie hoeft de fabrieksbaas niet te rekenen. Zij zeggen namelijk dat het in deze zaak om een gewoon arbeidsconflict gaat en grijpt dus ook niet in. Wel zou z’n veiligheid gegarandeerd zijn. De Amerikaan zegt zelf in een ‘inhumane situatie’ te verkeren, en voelt zich als een gekooid dier. De fabrieksbaas wordt slapen onmogelijk gemaakt, omdat hij 24 uur per dag in ruimtes met fel licht moet verblijven.

Niemand kan het gebouw zomaar in of uit, want zo’n tachtig medewerkers blokkeren de uitgangen van de fabriek.

bron: http://nieuws.thepostonline.nl/2013/06/24/gijzeling-wegens-arbeidsconflict/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=gijzeling-wegens-arbeidsconflict

Laat het nooit zo ver komen. Kies voor een mediator van Quickmediator bij een arbeidsconflict!

Efteling voor de rechter gedaagd om arbeidsconflict

Efteling voor de rechter gedaagd om arbeidsconflict

Het aankondigde vertrek van directeur Bart de Boer heeft de gemoederen in Kaatsheuvel nog niet weten te sussen. Personeel van de Efteling kwam vanavond opnieuw bijeen voor een strijdlustige actievergadering over de ontstane conflictsituatie. Daar bleek dat medewerkers en het management nog altijd lijnrecht tegenover elkaar staan, ondanks de toezegging om de beruchtezondagsbonus voor oudere werknemers tot eind dit jaar in stand te houden. Vakbond FNV is blij dat de afschaffing is opgeschort, maar pikt het niet dat de directie allerlei zaken regelt zonder de werknemersclub erbij te betrekken. Dus stapt FNV nu naar de rechter. Er wordt voorlopig niet gestaakt. Naar verluidt wil de Efteling zich pas na het hoogseizoen over de rechtszaak buigen, in de hoop dat de storm van negatieve media-aandacht dan is gaan liggen.

bron: http://www.looopings.nl/weblog/1927/Efteling-voor-de-rechter-gedaagd-om-arbeidsconflict.html

Laat het in uw bedrijf niet zo ver komen en huur een mediator van Quickmediator is bij een arbeidsconflict!

Arbeidsconflict kunt u samen oplossen, eerst naar de mediator!

Arbeidsconflict kunt u samen oplossen, eerst naar de mediator!

U heeft een arbeidsconflict met elkaar

Het werk loopt niet zoals het moet lopen

U heeft regelmatig woorden met elkaar

U wil wel verder met elkaar

U wil niet meer verder met elkaar

Kortom het gaat zo niet langer en wil het oplossen, maar u komt er samen niet meer uit!

De stap naar de rechtbank is langdurig en kostbaar

De rechtbank zal in een bodemprocedure ook beide partijen oproepen voor een comparitie en uw vragen de gang op te gaan en de zaak in een half uur te beklinken. Dan zijn er al duizenden euro’s verspild aan juridische bijstand!

Een mediator van Quickmediator is een ondernemer/werknemer tegelijk en is een onpartijdig iemand, die beide kanten van het conflict aan hoort, de mediator zal transparantie brengen!

Vraag een gratis eerste gesprek aan, dit zal al verhelderend werken.

 

Zakelijk conflict oplossen?

Zakelijk conflict oplossen?

U heeft een conflict en komt er samen niet meer uit.

U wil toch met elkaar verder, maar weet niet hoe.

U waardeert elkaar, maar u bent beide sterke persoonlijkheden.

U heeft in uw ogen gelijk en wil dat de ander daar in mee gaat.

Zit u voor zo’n dilemma?

Worstel niet verder en los uw zakelijk conflict op samen met een mediator van Quickmediator.

Al onze mediators zijn ondernemers en weten wat er speelt in een eigen bedrijf, praktijkervaring dus.

Vraag nu een eerste Gratis gesprek aan, dit zal al verhelderend werken! Wij  hebben mediators door heel Europa!