Werkgever en werknemer vaker in arbeid conflict, los het op via mediation!

 

Werkgever en werknemer vaker in  arbeid conflict, los het op via mediation!

 

rob-3 foto

In de Telegraaf van 8 januari jl. is een artikel opgenomen genaamd “Baas en werknemer vaker in conflict”

 

Hierin zijn cijfers van Stichting Achmea Rechtsbijstand opgenomen, waaruit blijkt dat er 41000 arbeidsrechtelijke vragen zijn gesteld.

 

Dit duidt op even zoveel mogelijke arbeidsconflicten. Zoals uit de cijfers blijkt worden arbeidsconflicten veelal vanuit de arbeidsrechtelijke invalshoek benaderd. De arbeidsrechtelijk geschil benadering werkt standpunt verhardend, is duur en leidt tot winnaars en verliezers. In bijna alle gevallen zien wij dat het neven effect is, dat het leidt tot verlies van productiviteit omdat het geschil onderwerp van gesprek is binnen het bedrijf en het kan de reputatie van het bedrijf schaden.

 

 

 

Leidt het geschil tot ontslag van de medewerker, dan zien wij naast de hiervoor genoemde negatieve effecten, dat kosten van ontbinding erg hoog zijn.  Laten wij een voorbeeld geven. Een medewerker is 40 jaar oud, heeft een dienstverband van 10 jaren en verdient € 3.000,– bruto per maand. De toepassing van de zgn. kantonrechter formule waarbij de C-factor op 1 wordt gesteld, leidt tot een ontslagvergoeding van € 22.500,–

 

Ik stel dat er met deze uitkomst alleen maar verliezers zijn. De medewerker is zijn baan kwijt in een periode waarin deze zeker niet voor het oprapen liggen. De werkgever ziet de kennis, kunde en ervaring waarin in veel gevallen geïnvesteerd is, vertrekken. De werkgever moet de ontslagvergoeding betalen alsmede de kosten van de advocaat, het werving en selectieproces voor de vervang(st)er en het inwerktraject.

 

 

 

Dit kan anders en mediation is veelal een prima middel om arbeidsconflicten naar tevredenheid van alle partijen op te lossen.

 

 

 

Mediation is een vorm van conflictoplossing waarbij de werkgever (leidinggevende) en werknemer onder begeleiding van een onafhankelijke mediator het arbeidsconflict oplost.

 

Door de inschakeling van mediation hebben de betrokkenen volledig de mogelijkheid zelf het conflict op te lossen en gaat dus waar het over moet gaan. Er zijn alleen maar winnaars. Er ontstaat een minimum aan verlies van productiviteit. De werkgever is niet de boeman, maar lost mede de conflicten constructief op. Het traject kan veelal kort worden gehouden en de kosten zijn een fractie van de kosten die gemaakt worden, in het geval gekozen wordt voor het juridische traject.

 

 

 

Rob Schlör

 

Mediator

 

https://quickmediator.nl/mediators/rob-schlor