Ook steeds meer mediation bij gemeente en uwv

Ook steeds meer mediation bij gemeente en uwv

Ook het UWV ziet de voordelen van mediation en heeft dit inmiddels als vaste procedure ingevoerd in haar organisatie.

Dit betekent een goede mogelijkheid om een langslepende juridische procedure of klacht te voorkomen. De burger kan overigens ook zelf aangeven voor mediation te willen kiezen. http://www.uwv.nl/Particulieren/algemeen/mediation.aspx

Mediation bij gemeentes

Dit in tegenstelling tot gemeenten, waar het initiatief voor mediation nog altijd bij de gemeente ligt, zo blijkt uit een onderzoek door de Radboud Universiteit Nijmegen. http://www.gemeentemediation.nl/uploads/Onderzoeksrapport%20Mediation%20bij%20de%20Overheid.pdf

Doordat er geen landelijke uniformiteit is, heeft de burger niet overal toegang tot dezelfde middelen. Positief is dat het gebruik van mediation in steeds meer gemeenten in meer of mindere mate is opgepakt. Gemeenten waar mediation wordt ingezet, komen minder snel in juridische procedures terecht. Voordelen hiervan zijn de hoge percentages ingetrokken bezwaarschriften en de tevredenheid van zowel burger als ambtenaar.

Uit het onderzoek volgt een aanbeveling om mediation binnen gemeenten te formaliseren. Hierdoor wordt uniformiteit en rechtsgelijkheid bereikt waardoor burgers dezelfde behandeling krijgen.

Om gemeenten meer te ondersteunen en netwerken te creëren  is een aantal jaar geleden de Vereniging Gemeente Mediation en Vereniging Mediators bij de Overheid opgericht.

Kortom: ook de overheid ziet het belang en de vele voordelen van Mediation!

Quick Mediator - Tiesja Niehorster

Tiesja Niehorster

Quick mediator

tiesja@quickmediator.nl

https://quickmediator.nl/mediators/tiesja-niehorster

06-15877430