Samenwonen als ware gehuwd, veroordeling voor vrouw, moet alimentatie terug betalen aan ex!

Bezint eer ge begint!

Een pijnlijke uitspraak voor mevrouw en haar nieuwe vriend, op je ex zak teren gaat dus niet zomaar!

3De beslissing

De rechtbank:

3.1.bepaalt dat de man met ingang van 1 april 2013 niet meer onderhoudsplichtig is jegens de vrouw;

3.2.veroordeelt de vrouw tot terugbetaling aan de man van de door hem over de periode vanaf 1 april 2013 aan de vrouw betaalde onderhoudsbijdragen, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 14 dagen na deze beschikking;

3.3.veroordeelt de vrouw tot betaling aan de man van zijn proceskosten bestaande uit een bedrag van € 3.283,90 en € 1.737,00 en het griffierecht van € 274,00 te vermeerderen met de wettelijke rente over alle genoemde bedragen vanaf 14 dagen na deze beschikking;

3.4.verklaart deze uitspraak uitvoerbaar bij voorraad;

3.5.wijst het meer of anders verzochte af.

bron: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2015:11085