U komt alimentatie overeen, dan wordt er niet betaald, gijzeling bij wanbetaling!

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2013:9448

De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.verleent het LBIO verlof de beschikking van de rechtbank Haarlem van 16 september 2003 na betekening van het onderhavige vonnis ten uitvoer te leggen bij lijfsdwang en in verband daarmee [gedaagde] in gijzeling te doen nemen totdat een bedrag van € 28.931,40 zal zijn voldaan, met dien verstande dat die gijzeling ten hoogste drie maanden zal duren,

5.2.veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, aan de zijde van het LBIO tot op heden begroot op € 1.497,82, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de veertiende dag na wijzen van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.3.verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad,

5.4.weigert de meer of anders gevorderde voorziening.

Dit vonnis is gewezen door mr. D.H. Steenmetser-Bakker en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier op 9 september 2013.1