Rechtbank legt mediation nu al verplicht op!

Hoewel mediation verondersteld wordt vrijwillig te zijn, heeft het gerechtshof een moeder gedwongen aan mediation mee te werken.

In verschillende situaties kan mediation een oplossing bieden. Zo zijn er mediators actief bij burenruzies en arbeidsconflicten, maar ook bij familiezaken. Het belangrijkste kenmerk van mediation is dat het altijd op vrijwillige basis geschiedt. Zo zou je niet tot mediation gedwongen kunnen worden. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden denkt daar echter anders over, blijkt uit een recente zaak.

lees verder: https://www.jurofoon.nl/nieuws/7163-verplichte-mediation-in-familiezaken