10 voordelen van mediation boven een strafrechtelijke procedure

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij de mediator, als onafhankelijke professional de ruziënde partijen begeleidt bij het vinden van een oplossing voor hun conflict. Mediation kan in bij vrijwel alle geschillen worden ingezet, en heeft een aantal duidelijke voordelen boven een strafrechtelijke procedure. Hieronder volgen de 10 belangrijkste.

 1. Mediation is sneller dan een juridische procedure
  Bij mediation is de energie vanaf het begin gericht op het vinden van oplossingen. Niet op het verkrijgen van gelijk of het bevechten van elkaar. Daardoor duurt een mediation gewoonlijk korter dan een juridische procedure.
 2. Mediation is goedkoper dan een juridische procedure
  Bij mediation betaal je per conflict slechts 1 mediator, in plaats van 2 advocaten.  Dat, in combinatie met het feit dat het aantal uren op de factuur aanmerkelijk minder is (zie punt 1), maakt dat de kosten veel lager uitvallen.
 3. Een mediator bemoeit zich niet met de inhoud van het conflict
  Een mediator spreekt geen recht, en geeft geen oordeel over het conflict. De mediator begeleidt uitsluitend het proces. Dat betekent dat de mediator niet gaat zeggen wie gelijk krijgt, en wie niet. De partijen komen onder begeleiding van de mediator zelf met een oplossing die voor hen beiden werkt.
 4. Scheiding van emotie en inhoud, en daardoor ruimte voor beiden
  Doordat de mediator de emotionele en de inhoudelijke zaken gescheiden kan houden, kunnen beide aspecten ruimte krijgen zonder dat ze elkaar (onnodig) beïnvloeden. Dat draagt bij aan een constructief gesprek.
 5. Mediation is beter voor de onderlinge relatie
  Mediation is gericht op het vinden van oplossingen, dat houdt in dat je constructief bezig bent. Je werkt samen aan een oplossing,  in plaats van te strijden over standpunten en eisen. Dit komt de relatie zeer ten goede.
  In het geval het behoud of herstel van een werkbare relatie niet het doel is van de mediation, of niet haalbaar blijkt, zal de mediation zich richten op een zorgvuldige beëindiging van de relatie (zgn. exit-mediation).
 6. Mediation biedt ruimte voor creatieve oplossingen
  In mediation ligt de focus niet op ‘wie heeft gelijk’, maar op ‘hoe komen we er uit’. Door te focussen op de belangen (in plaats van op standpunten) is er veel ruimte voor creatieve oplossingen.
 7. Mediation biedt duurzame oplossingen
  Bij mediation zijn partijen zelf verantwoordelijk voor de oplossing van hun conflict. Het is hun eigen oplossing. Daardoor zijn zij meer betrokken bij de gemaakte afspraken, en zullen zij er zich dus beter aan houden dan wanneer een buitenstaander (rechter, advocaat) het hen zou hebben opgelegd.
  Bovendien is gebleken dat partijen die door middel van mediation een conflict hebben weten op te lossen, in de toekomst vaak sneller geneigd zijn om eventuele volgende meningsverschillen ook op constructieve wijze aan te pakken.
 8. Mediation leidt vaker tot tevredenheid
  Mediation is in drie kwart van de gevallen succesvol. Dat wil zeggen dat partijen er in 75% van de gevallen in slagen om onder begeleiding van de mediator een oplossing te vinden waar beiden zich in kunnen vinden. Terwijl bij een juridische procedure haast nooit voorkomt dat beide partijen tevreden zijn.
 9. Baat het niet, dan schaadt het niet.
  De insteek van een mediation is er een van samen oplossingen zoeken. Alleen al het feit dat partijen eraan beginnen geeft aan dat ze in principe bereid zijn te zoeken naar een gezamenlijke oplossing. In die gevallen waarin partijen daar desondanks niet in slagen, hebben ze toch hun goede wil getoond.
  Bovendien is een gang naar de rechter alsnog mogelijk. En dankzij de geheimhoudingsverklaring die vooraf wordt getekend, mag niks van wat tijdens de mediation is besproken worden gebruikt in de rechtszaak.
 10. Mediation leidt tot bindende afspraken
  Een succesvolle mediation wordt afgesloten met een vaststellingsovereenkomst. Hierin worden de gemaakte afspraken vastgelegd en ondertekend. De vaststellingsovereenkomst  is een officieel document waar beide partijen zich aan dienen te houden. Mediation is dus nooit vrijblijvend.

bron: Marlies Gerritsen is sinds 2001 mediator. Zij heeft zich met name toegelegd op conflicten in de relatiesfeer. Zowel  op persoonlijk vlak (conflicten tussen vrienden, familie en buurtgenoten) als zakelijk (conflicten in de samenwerking).

Opleiding mediator mediation franchise quickmediator alles in één!

Opleiding mediator mediation franchise quickmediator alles in één!

Bent u op zoek naar een mediator of wilt u een opleiding voor mediation doen? Dan ben u bij Quickmediator aan het juiste adres.
Wij hebben mediators door het hele land, deze zijn alleen gespecialiseerd in mediation.
Het fijne voor de mediators is dat zij een opleiding van Quickmediator hebben genoten en dagelijks updates van de nieuwste mediation tools aangereikt krijgen.

Voor u als klant is het een groot voordeel, u weet dat ons tarief van € 75,- door het hele land zo is en dit doet niet onder voor de hoge kwaliteit die u van een mediator van Quickmediator mag verwachten.
De mediators van Quickmediator weten gewoon wat mediation is, in de ruimste zin des woords. Van echtscheiding tot arbeidsconflicten, een mediator van Quickmediator lost het op!

Ook kunt u als klant altijd op de mediator van Quickmediator rekenen, ook als alles achter de rug is kunt u een beroep doen op de mediator van Quickmediator. Mediation in optima forma!
De klant is absoluut koning bij elke mediator van Quickmediator.

Een mediator of advocaat met toevoeging is duurder als Quickmediator!

Toevoeging heeft geen voordelen! Zie hier stuk van RVR, eerste gesprek kost 75,- per uur. Een tarief wat bij Quickmediator standaardtarief is. Dat niet alleen het eerste gesprek is bij Quickmediator altijd GRATIS!
Dus bezint er ge begint! en kies voor een mediator van Quickmediator
.

bron: http://www.rvr.org/nl/subhome_bp/mediator_search
Vind snel een mediator
De in dit register vermelde mediators zijn mediators die bij de Raad voor Rechtsbijstand staan ingeschreven. Zij zijn NMI registermediator. Dit betekent dat zij voldoen aan extra kwaliteits- en ervaringseisen. De in het register ingeschreven mediators mogen ook gesubsidieerde zaken doen. In een enkel geval behandelt de mediator geen gesubsidieerde zaken, dat staat dan bij de mediator vermeld onder ‘opmerkingen’. De rechtspraak en het Juridisch Loket verwijzen alleen naar in het register van de Raad ingeschreven mediators.

Er zijn ook andere mediators. U vindt deze onder meer via de volgende links:
https://quickmediator.nl
Nederlands Mediation Instituut
Nederlandse Mediatorsvereniging
Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsbemiddelaars
Vereniging van Mediators en Scheidingsbemiddelaars in het Notariaat
Nederlands Instituut van Psychologen
Nederlandse Vereniging Van Mediation Advocaten

Uurtarief
Het uurtarief kan verschillen per mediator. Naast ervaring speelt ook de professionele achtergrond en specialisme een rol. Het in dit register vermelde uurtarief (inclusief BTW) is indicatief. Het is dus verstandig om de mediator vooraf te vragen wat het uurtarief is en aan welke bijkomende kosten men moet denken. De mediator dient zijn of haar kosten altijd te specificeren.

U komt in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand
Als u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, betaalt u alleen de zogenoemde ‘eigen bijdrage’. Deze bijdrage varieert van € 50,- tot € 101,- per partij voor de hele zaak (dus niet per uur). De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen.

Meer informatie over inkomen.

U komt niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand
In principe betalen partijen het uurtarief gezamenlijk, ieder een gelijk deel. Een andere verdeling mag ook worden afgesproken. Sommige mediators hanteren een zogenaamd instaptarief. Dit betekent dat zij voor het het eerste gesprek (met een maximum van 2 uur) een bedrag van € 75 ,- (exclusief btw) per partij rekenen. Bij het eerste gesprek tekent u daarvoor een incassomachtiging bij de mediator. Daarna betaalt u het normale uurtarief van de mediator. Het wel of niet hanteren van het instaptarief staat opgenomen bij de informatie over de mediator in bovenstaande zoekfunctie.

Echtscheiding in de koffer

Echtscheiding in de koffer

Als de ouders van een leerling scheiden, kan een luisterend oor op school deugd doen. In basisschool De Knipoog in Rummen werken de leraren met een zelfgemaakte echtscheidingskoffer. Wat zit er in de zware zilveren kist?

Kinder- en jeugdboeken over het thema ‘echtscheiding’ (check de lijst onderaan deze pagina).
Een knuffeldeken en -beertje: daarmee kunnen de kinderen in een hoekje snoezelen.
Schudbollen om aan weerskanten een foto van mama en papa te steken. De hartjes dwarrelen dan over mama en papa. Zo maak je duidelijk dat ze beide ouders even graag mogen zien.
Een herinneringskoffertje om spulletjes in te steken waar ze op dat moment kracht uithalen (foto, kledingstuk, knuffel …).
Een herinneringsboekje: een verzameling van gevoelens, verhalen, tekeningen, foto’s …
Een map met info voor de leraar (inleiding, de aanpak, nuttige telefoonnummers en adressen, lessen, boekentips, info over de koffer).
De koffer kan door een klas geleend worden tijdens een moeilijke periode of wanneer kinderen daarnaar vragen. De boeken worden ook aan ouders uitgeleend, zodat ze die samen met hun kinderen kunnen lezen.

Boeken:

Mijn super familie (Zirkoon)
Maar jij blijft mijn papa (Malmberg- Van In)
Papa woont in een ander huis (Bakermat)
Dag papa (N. Heijningen)
Het kofferkind (J. Wilson)
Van alles twee (M. Delfos)
Het verdriet van Lars en Lotte (J. Linders)
Mijn ouders gaan scheiden en ik dan? (J. Swerts)
Snippers ( P. Maclahlan)
Kilometers Cola en knetterende ruzie (C. Slee)
Mam, wordt nou eens verliefd (A. Steinwart)

bron:
http://www.klasse.be/leraren/32077/echtscheiding-in-de-koffer/

Run op mediators van Quickmediator

Run op mediators bron telegraaf

AMSTERDAM – Steeds vaker worden zogenoemde Quick mediators ingezet door mensen die een conflict hebben om tot een oplossing te komen. Dat gebeurt bij conflicten in de familie, echtscheidingen, arbeidsgeschillen, zakelijke geschillen, problemen met de overheid en buurtruzies.

In de afgelopen vijf jaar is het aantal zaken waarbij de probleemoplossers werden ingezet ruim verdubbeld van 20.000 naar 45.000. Dat blijkt uit onderzoek.
De Quick mediator, een onafhankelijke derde die helpt bij het oplossen van een geschil, werd vorig jaar in een derde van de zaken ingeschakeld bij familieconflicten. Bij bijna 30 procent ging het om een arbeidsgeschil. Zakelijke geschillen, problemen met de overheid en buurtruzies zijn de overige categorieën waarbij bemiddeling vaak nodig is.
Zogeheten mediators zagen hun omzet uit bemiddeling in de afgelopen vijf jaar verdubbelen, aldus het QMFN, Quickmediator franchise Nederland bv.
Negentig procent van de mensen die gebruik maken van mediation, zou dat bij een volgend conflict weer doen.

Mediation mediator quickmediator

Mediation

19-02-2013

Wat is mediation? Is het verschil met een goed gesprek met iemand? Is het soft? Ben ik soft als ik aan mediation begin? Mediation is een ruim begrip waar iedereen een idee van heeft. Wat kan mediation voor u betekenen? Wat kunt u zelf al doen en waar heeft u een mediator voor nodig? Veel vragen, waar veel antwoorden op te geven zijn. Wellicht dat dit perspectief u helpt.

Mediation
Mediation is een term die door verschillende mensen, verschillend wordt gebruikt. Zo zegt het NMI: Wat is mediation? Met mediation lost u samen met de andere partij uw conflict op met hulp van een onafhankelijke mediator. Er bestaan veel definities, maar vaak zijn de belangrijkste elementen hetzelfde. Partijen lossen zelf hun probleem op; er is sprake van een conflict; de mediator is een onafhankelijke derde. Daarnaast zijn er veel randvoorwaarden, zoals geheimhouding, vertrouwelijkheid en vrijwilligheid.

Bijklank
Mediation heeft voor velen een bijklank van soft. Misschien komt dit omdat mediation vooral bekend is geworden door echtscheidingen. Aangezien partijen zelf de voortgang en afspraken in de hand hebben, is het proces zo soft als zij zelf zijn. Als u niet soft bent, hoeft mediation dat ook niet te zijn. De mediator begeleidt het proces. Hij helpt partijen samen die oplossing te bereiken. Op een goede en effectieve manier.

Dat doe ik al!
Vaak hoor je: “Is dat mediation? Dat doe ik al jaren! Het is gewoon een goed gesprek hebben met iemand.” Gelukkig zijn veel kwesties op te lossen met een goed gesprek. Door de communicatie open te houden met de wederpartij zijn veel mensen goed in staat om hun conflict op te lossen. Als het conflict escaleert, lukt dat niet altijd. Dan kan mediation een goed alternatief zijn.

Onafhankelijke derde
Het inschakelen van een mediator voor mediation kan heel bevrijdend werken. Als je begint, weet je dat ook de wederpartij graag in goed overleg aan een oplossing wil werken. Een onafhankelijke derde kijkt bij een mediation met een verse blik naar de situatie. Situaties waarvan partijen niet eens meer weten hoe ze er terecht zijn gekomen, worden in een groter plaatje geplaatst. Wat is echt belangrijk?

Graag de hulp van een onafhankelijke mediator om uw gesprek te voeren?
bron mediator.nl

Advocaten verliezen terrein door groeiend Quickmediator!

Advocaten verliezen terrein door groeiend Quickmediator!
Veel advocaten kunnen hun hoofd niet meer boven water houden door de oplopende kantoorkosten, personeelskosten, extreme uurlonen van 150 euro oplopend tot 300 euro. Klanten bedenken zich voordat ze een advocaat inhuren. Ook is het riskant om een voorschotnota te betalen aan een advocaat, alvorens u weet wat de financiële situatie van het kantoor is! De faillissementen onder de advocaten is dan ook een nieuw fenomeen! Hieronder een greep van een aantal advocatenkantoren die failliet zijn gegaan:
http://www.bureaucratieindeadvocatuur.nl/audit/artikelen/weer_advocatenkantoor_failliet.php
href=”http://www.faillissementsdossier.nl/nl/faillissement/513884/schreuders.aspx”>http://www.faillissementsdossier.nl/nl/faillissement/513884/schreuders.aspx

http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=132898


Dus bezint, eer ge begint!
Niets is meer wat het lijkt!
Quickmediator is van deze tijd en geeft haar klanten duidelijkheid d.m.v. de Quick5 in 5 stappen het conflict en of echtscheiding opgelost.
De huidige markt vraagt om een andere oplossingen en mensen gaan massaal over op mediation, niet alleen vanwege het voordeel, maar ook de duurzaamheid.
Bel of mail nu één van onze mediators in uw regio voor een gratis 1e gesprek!

Echtscheiding met een mediator van Quickmediator, beter, goedkoper als advocaat!

Echtscheiding met een mediator van Quickmediator, beter, goedkoper als advocaat

Staat u op het punt om te gaan scheiden?
Bent u nog in gesprek met elkaar, ook al gaat het stroef?
Heeft u kinderen?
Heeft u schulden en of bezittingen?
Heeft u grote schulden en/of kunt u uw maandlasten niet meer betalen?
U wilt de scheiding duurzaam regelen?
U wilt max 1000 euro kwijt aan een mediator of advocaat?

als u op 1 van de vragen hierboven ja kunt zeggen, huur dan één van de mediators in van Quickmediator, zij kunnen u begeleiden, helpen en er voor zorgen dat u samen met mediation tot een compromis komt. dit zetten wij in een echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan waarin alle afspraken komen te staan. Hierdoor zal uw echtscheiding duurzaam ontbonden worden. Beter voor u, de kinderen en uw eigen gemoedsrust.

Echtscheiding advocaat
Stel dat u vermogend bent en u komt bij een advocaat, deze ziet dat en zijn voorschotnota zal direct om hoog schieten. zo werken advocaten immers. die kijken naar u inkomen of vermogen, kunt u veel betalen, nou dan zal u veel betalen. Kunt u weinig betalen dan bent u ook minimaal 5000 euro kwijt. ook bij de zgn toevoeging zijn eigen bijdrages van 500 tot 1000 euro geen uitzondering.

Echt scheiding advocaat is verleden tijd
Het is nu al aan de orde dat advocaten bijna geen echtscheidingen meer dan, 77% van de echtscheidingen gaan nu al via mediation. Dat is ook niet verwonderlijk, mensen zijn realistischer en zijn ook niet gek meer. Men is bereid voor een goede dienstverlening te betalen maar niet belachelijke bedragen meer.

Quickmediator sterk in mediation met een mediator in elke regio!
Gaat u scheiden?
mail of bel één van onze mediators of mail naar info@quickmediator.nl voor meer informatie of een Gratis 1e gesprek!

De 8 mythes van scheidingsmediation

De 8 mythes van scheidingsmediation

Mediation
Werkt mediation nou echt….?

Sommige mensen hebben het idee dat mediation eigenlijk niet echt kan werken omdat het allemaal zo emotioneel is, dat alleen door een hamerstuk van de rechter een harde afspraak op papier kan worden gemaakt. Mediation zou te vrijblijvend zijn en zoekt oplossingen op basis van een goed gesprek, wat tijdens de relatie al niet meer lukt dus laat staan nu wel…. Zo zijn er nog wel meer aannames die bestaan over mediation. Ik zet ze onderstaand op een rij

1. Ik ben helemaal voor mediation — alleen niet met mijn toekomstige ex!

U kunt er niet eens tegen om met uw partner in dezelfde ruimte te zijn of om met elkaar te praten zonder ruzie te maken, en nu wordt u plotseling geacht samen te werken om tot overeenstemming te komen?
Dit is het moment waarop de mediator in het verhaal naar voren komt. Een mediator houdt uw conversaties productief en constructief wanneer u in een ruzie belandt met uw ex-partner. Uw mediator stuurt u beiden in de richting van rationele beslissingen die door beide partijen gedragen worden.

2. Andere beroepsgroepen ‘hebben het niet zo op’ mediators

In de 70’er jaren, toen het beroep mediator in de Verenigde Staten een stormachtige ontwikkeling doormaakte, werd het beroep niet erg serieus genomen door de toenmalige beroepsorganisaties (veelal advocatuur). Dezelfde dynamiek zagen we een decennium later in Nederland. Inmiddels is mediation al langere tijd een serieuze optie en wordt het beroep als zodanig door de huidige advocatuur en tal van andere beroepsorganisaties zeer serieus genomen en is het niet meer weg te denken uit de maatschappij.

3. Ik kan geen mediator kiezen, hoe weet ik nu wat een goede of een slechte is?

Is het beroep van een mediator nu een beschermde beroepsgroep of kan iedereen een bordje op zijn deur spijkeren en zeggen dat hij mediator is? Er zijn manieren om vast te stellen of een mediator enige ervaring heeft en zijn of haar beroep uitoefent op een professionele manier. Mediators die zijn aangesloten bij een branche of franchiseorganisatie en moeten in ieder geval aan verschillende kwaliteits- en ervaringseisen voldoen. Maar er zijn nog meer manieren om erachter te komen of u met een geroutineerde vakprofessional te maken hebt. U kunt bijvoorbeeld de volgende vragen stellen:
Hoeveel mediationtrajecten doet de mediator gemiddeld per jaar?
Is de mediator gespecialiseerd in een bepaald vakgebied (arbeidsmediation, zakelijke conflicten, echtscheidingsmediation)?
Is mediation zijn/haar core-business of doet hij/zij het naast andere werkzaamheden?
Hoe houdt de mediator zijn/haar kennis op peil?
Ook dit zegt nog niet alles maar het geeft u wel meer idee over wat voor praktijk de mediator voert.

4. Geen enkele ‘semi-therapeutische’ mediator dwingt mij om mijn huwelijk te redden

Mediators zijn geen therapeuten. Ze zijn er niet voor om koppels dichter bij elkaar te brengen. Hun taak is niet om u weer snikkend in de armen te laten vallen van uw ex-partner. Mediators helpen u een manier te vinden om alles goed op een rijtje te zetten zodat er voor u beiden een werkbare situatie ontstaat en u op een zo’n prettig mogelijke manier ieder uw eigen weg kan gaan.

5. Een mediator is geen financieel expert of advocaat, dus die kan niets echt regelen

Een goede mediator is op de hoogte van alle benodigde kennis van financiële en fiscale consequenties van de door partijen vast te leggen afspraken. Quickmediator werkt daarnaast samen met een advocaat die alle echtscheidingszaken indient bij de Rechtbank. Voor de alimentatieberekeningen werkt Quickmediator samen met een gespecialiseerd bureau op dat vlak omdat dat de onpartijdigheid beter waarborgt.

6. De rechtbank is de beste plaats om voor mijn kinderen te vechten

U wilt alles doen om de toegang en de band met uw kinderen zeker te stellen. Maar als u er een rechtszaak van maakt, staan uw kinderen geheid tussen u en uw ex-partner in. Zij hebben daarbij in het geheel niets te winnen.
Mijn ervaring als mediator heeft mij geleerd dat bemiddeling omtrent de omgang met de kinderen voor belangrijke positieve veranderingen kan zorgen. Beide partijen worden gedwongen om in te zien dat ze allebei een relatie met de kinderen zullen blijven hebben. Zo realiseren de ouders dat als het om de kinderen gaat, ze wel één lijn kunnen trekken. Het resultaat is dat er een omgangsregeling ontstaat waar partijen het over eens zijn en dat er een goede basis ontstaat om ook in de toekomst met elkaar te blijven praten over de kinderen. Onderzoek wijst uit dat ouders die gebruik maken van mediation een betere relatie houden met de kinderen op de lange termijn.

7. Mediation is altijd de beste manier om te scheiden

Er zijn situaties waarbij mediation niet van toepassing kan zijn:
Als partijen niet over zelfreflectief vermogen beschikken.
Als er fysiek of emotioneel geweld in het spel is.
Als er sprake is van verminderde toerekeningsvatbaarheid.
Als een partner met opzet vermogen aan het verbergen is.
Als u ondanks alle goede wil toch tot de conclusie komt dat mediation niet (of niet meer) voor u werkt, dan kunt u natuurlijk altijd op elk moment besluiten om te stoppen met het mediationtraject en kiezen voor de weg naar de rechter.

8. Mediation betekent dat ik voor minder genoegen moet nemen; ‘ik wil naar de rechter stappen om te krijgen waar ik recht op heb’

Misschien kent u iemand die er financieel goed is afgekomen of misschien wilt u koste wat kost er zoveel mogelijk uit proberen te krijgen. De realiteit laat echter zien dat de gevolgen van een rechtszaak enorm zijn voor alle betrokkenen. Allereerst zijn uw kinderen bijna altijd de dupe omdat zij de spanning die bij zo’n strijd komt kijken bij beide ouders duidelijk zullen voelen. Ten tweede is er bijna nooit één winnaar, maar zijn er twee verliezers. De kans dat u krijgt wat u eist is maar klein en dan nog kan de andere partij besluiten om in hoger beroep te gaan tegen een uitspraak. Zo kan een rechtszaak, mede door de lange doorlooptijd, al snel jaren in beslag nemen. Dus bedenk goed of al die energie, tijd en geld de moeite waard is om een rechtszaak aan te spannen.

Mediation door een mediator van Quickmediator met de Quick5, duidelijk en duurzaam!

Mediation door een mediator van Quickmediator met de Quick5, duidelijk en duurzaam!

Staat u momenteel voor een echtscheiding of een conflict zowel privé of zakelijk, dan kan een mediator van Quickmediator zeer zeker van dienst zijn.
Eén van de allergrootste voordelen van een mediator van Quickmediator is de duurzaamheid, duidelijkheid,de lage kosten en de gezamenlijke oplossing.
Al de mediators van Quickmediator werken namelijk volgens de Quick5, hierin wordt u direct een voorstel gedaan, waarbij u exact weet waar u aan toe bent, geen hoge kosten achteraf, maar duidelijkheid in inzichtelijkheid vooraf.
De Quick5 is inclusief de uren, kosten, convenant, vaststellingsovereenkomst, ouderschapsplan, kindverklaring, kortom een compleet pakket.

Wilt u uw echtscheiding en of conflict duurzaam en voordelig regelen?
Bel of mail dan één van onze mediators van Quickmediator. Altijd 1e gesprek GRATIS!
zie hier voor mediator van Quickmediator in uw regio:
https://quickmediator.nl/mediator

Mediation inloop uur, in elke regio bij Quickmediator!

Mediation inloop uur, in elke regio bij Quickmediator!

Bent u benieuwd wat een mediator van Quickmediator voor u kan betekenen? loopt u dan eens binnen bij een mediator van Quickmediator in uw regio.
Onze Quickmediator kan ook bij u komen, het 1e gesprek is altijd gratis.

Gaat u binnenkort scheiden, heeft u een conflict, ruzie, arbeidsconflict, erfenisconflict of wat voor probleem waar u zelf niet meer uitkomt! Een mediator van Quickmediator kan u tijdens het eerste gratis gesprek al een verhelderende visie geven en waardoor u weer direct licht aan het einde van de Tunnel ziet.

In deze film van Peter van Essen, mediator bij Quickmediator, kunt u goed zien wat mediation voor u kan betekenen in plaats van peperdure advocaten!
http://www.youtube.com/watch?v=5wVYZ2kgwxM

Quickmediator bereikt 100.000 volgers op Twitter

Quickmediator verwelkomt de 100.000e volger op Twitter.
https://twitter.com/Quickmediator

Quickmediator is een franchise organisatie voor mediators. Via Twitter en de blog van Quickmediator vertellen de mediators van Quickmediator over hun ervaringen met mediation.

Dat Quickmediator een organisatie is met ervaren mediators blijkt ook wel uit het aantal volgers. Quickmediator heeft wat te zeggen over mediation. Mediation gaat ook een steeds grotere vorm aannemen in de maatschappij.

Ervaring is alles voor een mediator van Quickmediator. De mediators van Quickmediator zijn ook ervaren mediators in mediation.

Volg nu ook de twitter van Quickmediator, dan blijft u op de hoogte van alles over mediation. Ook uw conflict komt in aanmerking voor mediation.

mediator opleiding, mediation opleiding, werk mediator! via Quickmediator.

Veel mensen zoeken naar een nieuwe uitdaging en laten zich omscholen tot mediator bij Quickmediator.
De mediator van Quickmediator krijgt een interne opleiding tot mediator, zodat deze mediation kan gaan doen.
Quickmediator is niet alleen een opleidingsinstituut maar ook een marketing formule.
De mediator van Quickmediator krijgt geen rollen spellen voor geschoteld, maar direct betaalde praktijk zaken.

De mediator van Quickmediator krijgt na de opleiding direct een aantal vragen toe gespeeld, waarme de mediator van Quickmediator direct een afspraak maakt. Dit levert de eerste mediationovereenkomst op.

De mediator van Quickmediator werkt voor een normaal tarief, € 75,- per uur. Veel mediators werken voor het dubbele tarief of zelfs meer! Deze hebben dan ook meestal maar een paar zaken per jaar, of niet.
De markt geeft duidelijk aan dat mensen niet 200 euro per uur willen betalen voor een mediator. € 75,- per uur wordt als zeer prettig ervaren, zeker als je er van uit gaat dat een mediator van Quickmediator een gemiddelde heeft van 5-6 uur voor een geslaagde mediation.

Doordat veel mensen nog niet echt bekend zijn met het fenomeen mediator, zijn ze ook niet bereid om veel te betalen. Dan huur ik wel een advocaat in zegt men.
De mediators van Quickmediator zien een versnelde omzet verhoging, doordat geslaagde mediations een zeer goed mond tot mond reclame geven, van een mediation komt een mediation.

Denkt u aan een nieuw leven als mediator? kies dan voor een franchise van Quickmediator, een totaalpakket!
meer weten? www.quickmediator.nl/franchise vul het formulier in voor een gratis brochure.

‘Mediation biedt volwaardig alternatief’

‘Mediation biedt volwaardig alternatief’

Goed nieuws voor bedrijven, overheden en burgers die een conflict hebben. Als het aan VVD-Tweede Kamerlid Ard van der Steur ligt, kunnen zij straks via mediation hun geschillen sneller en goedkoper oplossen. Met zijn initiatiefwetsvoorstel wil hij mediation een volwaardig alternatief voor de rechtspraak maken.

Ard van der Steur gelooft heilig in mediation als dé manier om geschillen te beslechten. Toen hij nog advocaat was, zag hij dat het uitvechten van een conflict bij de rechter vaak leidt tot twee teleurgestelde partijen. ‘Bij mediation zetten beide partijen hun handtekening onder de overeenkomst. Dat betekent dus dat ze allebei tevreden zijn.’ In 60 procent van de gevallen leidt mediation nu al tot succes.

Als mediation nu al zo succesvol is, waarom is uw wet dan nodig?
‘Om de nadelen op te heffen die nu nog aan mediation kleven. Nu kunnen de partijen die hebben afgesproken zich aan de mediationovereenkomst te houden, daar nog onderuit. Ze kunnen naar de rechter stappen. Veel advocaten en notarissen raden mediation daarom af: je weet immers nooit of de tegenpartij zich aan de afspraak houdt. Dat is straks anders. Als in het contract staat dat partijen geschillen over de uitkomst aan de mediator moeten voorleggen, zitten ze daaraan vast. Partijen die een rechtszaak willen aanspannen, moeten straks ook eerst uitleggen waarom ze geen mediation hebben geprobeerd.’

Waarom geeft mediation vaak een beter resultaat dan een rechtszaak?
‘Omdat een rechter alleen mag oordelen over het geschil dat hem wordt voorgelegd. Als twee buren ruzie hebben over een dakkapel, zit er vaak een dieper gevoel van onvrede achter. Bijvoorbeeld dat de een altijd de auto voor het raam van de ander zet. Een rechter kan daar niets mee. Een mediator wel.’

Wat betekent de nieuwe wet voor ondernemers? Zullen zij vaker een beroep doen op de mediator?
‘Dat doen ze nu al. Bedrijven als AkzoNobel en Mediq maken veel gebruik van mediators. Mediation is zeer geschikt voor partijen die nog met elkaar verder willen. Dat kunnen particulieren zijn: bij een echtscheiding bijvoorbeeld, of de verdeling van een erfenis. Maar ook veel ondernemingen willen na een conflict verder met de andere partij. Als je in een branche zit waarin maar een paar toeleveranciers actief zijn, wil je daar liever geen ruzie mee hebben. Mediation is inzetbaar voor verschillende soorten zakelijke conflicten: ruzies tussen vennoten, geschillen tussen aandeelhouders, agentuurovereeenkomsten, distributieovereenkomsten. En wat dacht je van arbeidsconflicten? Het is voor jou erg vervelend als een rancuneuze ontslagen directeur na jaren nog steeds in de kroeg loopt te vertellen wat voor waardeloos bedrijf jij hebt. Dan kun je beter in goede harmonie uit elkaar gaan. Met mediation dus.’

Vanuit de advocatuur en het notariaat is er veel verzet. Het argument is dat je juridisch geschoold moet zijn om een ruzie over een vennootschap af te handelen.
‘De kwaliteit van de mediators zal worden gewaarborgd door een register. Alleen mediators die minimaal twaalf zaken hebben gedaan, of vijf grote zaken, mogen zich registermediator noemen. Ze vallen onder het tuchtrecht en hebben verschoningsrecht. Het is overdreven om te eisen dat alleen juristen juridisch getinte zaken mogen behandelen. Een niet-jurist kan dat ook doen. We stellen wel als eis dat hij juridisch deskundig is op het rechtsgebied waarop hij zich beweegt. In de wet is ook een extra veiligheidscheck ingebouwd: de vaststellingsovereenkomst van de mediator krijgt executoriale kracht na goedkeuring door de rechter. Dit is een snelle, digitale procedure.’

Wat zijn de effecten voor advocaten?
‘Advocaten moeten snel inzien dat hier kansen liggen. In Amsterdam is er al een advocatenkantoor dat zich helemaal richt op zakelijke media-tion. Ik hoop dat hun voorbeeld navolging krijgt en dat advocaten en notarissen bij elkaar kruipen om in dit gat in de markt te duiken. Hun juridische kennis is toch een pre.’

Ook notarissen vrezen broodroof. Nu zijn ze, naast de rechter, de enigen die een akte met executoriale kracht kunnen opmaken. Straks kunnen mediators dat ook.
‘Juist voor notarissen liggen hier mogelijkheden. Op het gebied van onroerend goed, personen- en familierecht, erfrecht, vennootschappen, noem maar op. Ik zie notarissen overigens eerder in de rol van mediator stappen dan advocaten; notarissen zijn al gewend om naar de belangen van beide partijen te kijken.’

Is mediation ook inzetbaar in het bestuursrecht?
‘Jazeker. Bij de Belastingdienst gebeurt het al. Daar is 80 procent van de mediations succesvol. Ik wil mediation ook in het bestuursrecht een prominente plek geven. Het uitgangspunt moet zijn dat de overheid mediation altijd aanbiedt als er een geschil is met de burger, maar daar ben ik nog niet helemaal uit. Daar werk ik nog aan. We willen natuurlijk niet dat de burger mediation gaat gebruiken om uitstel te krijgen, bijvoorbeeld bij een belastingkwestie.’

Auteur
Peter Louwerse bron : sconline.nl

Steeds minder ‘gratis’ advocaten bij ontslag, kies daarom voor Quickmediator!

Steeds minder ‘gratis’ advocaten bij ontslag

Nederlanders roepen steeds minder vaak de hulp in van een pro-Deoadvocaat bij de afwikkeling van hun ontslag. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van de Raad voor Rechtsbijstand.

In de eerste helft van dit jaar deden bijna 3600 mensen een beroep op gesubsidieerde rechtsbijstand voor hulp bij hun gedwongen ontslag; in de eerste helft van vorig jaar lag dat aantal op ruim 4300.

Over heel 2010 was al sprake van een daling ten opzichte van een jaar eerder; 8248 tegen 10.077 in 2009, toen juist nog sprake was van een stijging. In 2008 stonden namelijk in 8414 zaken pro-Deoadvocaten werknemers bij tijdens de afwikkeling van hun ontslag.

De raad stelt dat in het cijfer over dit jaar nog geen rekening is gehouden met mogelijke seizoensinvloeden.

Werkloosheidscijfer
De Raad voor Rechtsbijstand vermoedt dat de cijfers onder meer te maken hebben met de werkloosheidscijfers, waarbij eenzelfde trend zichtbaar is. Ook zou de stijging van het aantal zzp’ers kunnen bijdragen aan de cijfers. Zelfstandige ondernemers zonder personeel laten zich inhuren en kunnen dus niet ontslagen worden.

Ook denkt de raad dat tegenwoordig bij ontslag betere afspraken worden gemaakt tussen werkgever en werknemer. ”Vroeger moest je je per se verzetten. Tegenwoordig liggen de afspraken vaak verankerd in beëindigingsovereenkomsten die weer zijn afgestemd met de ondernemingsraad.”

Gesubsidieerde rechtsbijstand
Onlangs bleek al dat de vraag naar gesubsidieerde rechtsbijstand voor het eerst in jaren was gedaald. De Raad voor Rechtsbijstand betaalde in 2010 in 430.000 gevallen mee aan de kosten van een advocaat of mediator.

Dat aantal lag in 2009 nog 6000 zaken hoger. De raad noemde onder meer als oorzaak dat overheid en burgers hun geschillen minder voor de rechter uitvechten.
bron: http://rechtennieuws.nl/34248/steeds-minder-gratis-advocaten-bij-ontslag.html

Mediation succesvol, goedkoper en vaak minder tijdrovend

Mediation succesvol, goedkoper en vaak minder tijdrovend

Organisatie:Ministerie van Justitie

Mediation heeft een belangrijke plek verworven als aanvulling op rechtspraak om een geschil op te lossen. Er wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van deze methode om geschillen op te lossen en veel zaken worden naar tevredenheid afgehandeld. Dat blijkt uit een brief van minister Hirsch Ballin van Justitie die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Mediation als vorm van geschillenbeslechting wint terrein. Het wordt niet langer alleen ingezet bij scheidings- en omgangskwesties of geschillen over arbeidsverhoudingen. Ook het bedrijfsleven maakt vaker gebruik van mediation, bijvoorbeeld in de verzekeringsbranche als het gaat om de afwikkeling van letselschade. Ook de overheid gebruikt mediation op het gebied van bestuursrecht bij conflicten met burgers. Minister Hirsch Ballin wil blijvend aandacht voor mediation omdat het als een goed alternatief kan fungeren. Maar hij waarschuwt ook voor te hoge verwachtingen. Mediation vereist van beide partijen immers de wil om het conflict op te lossen. Vaak ziet men mediation nog teveel als een rechtszaak waarin men onverkort vasthoudt aan het eigen standpunt.

Uit een eveneens vandaag aangeboden onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie blijkt dat mediation in de rechtsbijstand en de rechtspraak goed functioneert. Het Juridisch Loket beschikt sinds de start in 2005 over een voorziening voor mediation. Het aantal doorverwijzingen naar mediation heeft daar een forse stijging laten zien van 134 in 2005 naar 1413 in 2006. Van de mediations waarvoor vervolgens gesubsidieerde rechtsbijstand is aangevraagd heeft 79% van de gevallen heeft dit geleid tot een overeenstemming.

Vanaf april 2005 is ook een aanvang gemaakt met doorverwijzen naar mediation vanuit de rechtspraak. Sindsdien wordt tijdens de gerechtelijke procedure personen gewezen op de mogelijkheid van mediation. Sinds de start zijn 2700 mediations gestart waarvan er inmiddels 1700 zijn afgehandeld. In 64% van de gevallen werd het traject naar tevredenheid afgerond.

De gebruikers van mediation zijn in de regel zeer tevreden over deze mogelijkheid van geschilbeslechting. Het is goedkoper en vaak minder tijdrovend omdat het procedures bij de rechtbank kan voorkomen.
bron : http://rechtennieuws.nl/14321/mediation-succesvol-goedkoper-en-vaak-minder-tijdrovend.html

Advocatuur en mediation van een mediator van Quickmediator gaat niet samen!

Advocatuur en mediation van een mediator van Quickmediator gaat niet samen!

Vaak zie je advocaten ook met mediation bezig zijn. De rol is dan niet vaak duidelijk, is de advocaat nu mediator of treed hij voor 1 partij op?
Indien u advocaat voorstelt om te gaan praten met de tegenpartij, wil het nog niet zeggen dat hij mediator is. Er wordt dan nog steeds gedreigd met een gerechtelijke procedure. Zodra u advocaat voorstelt om met de tegenpartij te gaan praten, zegt hij eigenlijk, ik zie het niet zitten om te procederen, je staat zwak dus schik maar!

De insteek is dan al zwak en u moet dan met de pet in de hand naar de tegen partij. Ook omdat u nu al een advocaat heeft ingeschakeld is de verhouding vijandig, men gaat immers in de verdediging. Dus zodra uw advocaat zegt, ga maar praten of ga maar schikken! Huur dan een mediator van Quickmediator is en ga de mediation in.
Dan worden de verhoudingen in ene anders, zodra u een brief krijgt van een advocaat gaat u toch ook in de verdediging?
Zodra u een brief of telefoontje krijgt van een mediator, denkt u, kijk ze willen praten, dat stemt iedereen toch goed?!
Dus bezint voor u begint!
En vraag de mediator van Quickmediator voor een gratis eerste gesprek! Er is een mediator van Quickmediator in elke regio! https://quickmediator.nl

Mediation door een mediator van Quickmediator steeds vaker toegepast!

Mediation door een mediator van Quickmediator steeds vaker toegepast!

niet zo gek, want het is duurzaam, voordelig en zorgt voor relatie verbetering. als het conflict namelijk is uitgepraat kan men weer met elkaar verder door 1 deur!

Ook bij een echtscheiding is uitpraten essentieel, zeker met kinderen, de band tussen vader en moeder is daardoor goed en men maakt elkaar niet zwart. Het kind wil niet kiezen, met mediation door de mediator van Quickmediator laat men zien dat men volwassen is.

Ook de kinderen zijn daar blij om dat vader en moeder normaal met elkaar praten. Dus voordat u naar een advocaat denkt te stappen schakel dan eerst een mediator van Quickmediator in.
Beter voor elke relatie of die nu zakelijk is of privé, samen met de mediator van quickmediator lost u het op!

Vraag een gratis eerste gesprek aan! https://quickmediator.nl

informatie over mediation van de mediators van Quickmediator

Wij zijn een landelijke organisatie met erkende QM mediators in elke regio.
Voordat u dure advocaten inschakelt, kan een eerste gesprek met één van onze Quick mediators
verhelderend zijn.
Wij hebben alle soorten mediators in huis van arbeidsconflict tot zakelijke conflicten.
En of u nu gaat scheiden of een conflict heeft met uw werknemer/werkgever, mediation is een unieke
tool om weer samen door te gaan of op passende wijze uit elkaar te gaan. Het specialisme van een mediator.
Het bespaart u een hoop ellende, psychische druk en veel geld.
Het eerste gesprek met één van onze Quick mediators is niet alleen gratis, maar uiteraard ook
vrijblijvend.

Wilt u GRATIS mediation informatie? https://quickmediator.nl

Wanneer mediation met een mediator van Quickmediator?

U kunt al heel snel een mediator van Quickmediator inschakelen, u hoeft niet te wachten totdat uw conflict al helemaal uit de hand is gelopen. Mediation kan namelijk ook voorkomen dat een conflict begint.

Vaak hebben mensen principes, daar willen ze niet vanaf stappen. Maar juist die principes zorgen er voor dat er een conflict komt of escaleert, want diegen zegt: “uit principe, blijf ik bij mijn standpunt”
Op dit moment is dan een conflict om de hoek. Een mediator van Quickmediator kan dan een mediation doen en er samen zien uit te komen.

Een mediator van Quickmediator doet alle mediations onder geheimhouding en de mediator van Quickmediator is onpartijdig. De mediator van Quickmediator wil alleen bemiddelen tussen partijen, zodat het conflict niet uit de hand loopt.

Dat is essentieel voor een succesvolle mediation, partijen moeten vrijwillig mee werken aan de mediation van de mediator van Quickmediator. Wij zeggen altijd baadt het niet dan schaadt het niet!
Gratis eerste gesprek?
kijk op onze website voor een mediator van Quickmediator in uw regio!

www.quickmediator.nl