Quickmediator bereikt 100.000 volgers op Twitter

Quickmediator verwelkomt de 100.000e volger op Twitter.
https://twitter.com/Quickmediator

Quickmediator is een franchise organisatie voor mediators. Via Twitter en de blog van Quickmediator vertellen de mediators van Quickmediator over hun ervaringen met mediation.

Dat Quickmediator een organisatie is met ervaren mediators blijkt ook wel uit het aantal volgers. Quickmediator heeft wat te zeggen over mediation. Mediation gaat ook een steeds grotere vorm aannemen in de maatschappij.

Ervaring is alles voor een mediator van Quickmediator. De mediators van Quickmediator zijn ook ervaren mediators in mediation.

Volg nu ook de twitter van Quickmediator, dan blijft u op de hoogte van alles over mediation. Ook uw conflict komt in aanmerking voor mediation.

mediator opleiding, mediation opleiding, werk mediator! via Quickmediator.

Veel mensen zoeken naar een nieuwe uitdaging en laten zich omscholen tot mediator bij Quickmediator.
De mediator van Quickmediator krijgt een interne opleiding tot mediator, zodat deze mediation kan gaan doen.
Quickmediator is niet alleen een opleidingsinstituut maar ook een marketing formule.
De mediator van Quickmediator krijgt geen rollen spellen voor geschoteld, maar direct betaalde praktijk zaken.

De mediator van Quickmediator krijgt na de opleiding direct een aantal vragen toe gespeeld, waarme de mediator van Quickmediator direct een afspraak maakt. Dit levert de eerste mediationovereenkomst op.

De mediator van Quickmediator werkt voor een normaal tarief, € 75,- per uur. Veel mediators werken voor het dubbele tarief of zelfs meer! Deze hebben dan ook meestal maar een paar zaken per jaar, of niet.
De markt geeft duidelijk aan dat mensen niet 200 euro per uur willen betalen voor een mediator. € 75,- per uur wordt als zeer prettig ervaren, zeker als je er van uit gaat dat een mediator van Quickmediator een gemiddelde heeft van 5-6 uur voor een geslaagde mediation.

Doordat veel mensen nog niet echt bekend zijn met het fenomeen mediator, zijn ze ook niet bereid om veel te betalen. Dan huur ik wel een advocaat in zegt men.
De mediators van Quickmediator zien een versnelde omzet verhoging, doordat geslaagde mediations een zeer goed mond tot mond reclame geven, van een mediation komt een mediation.

Denkt u aan een nieuw leven als mediator? kies dan voor een franchise van Quickmediator, een totaalpakket!
meer weten? www.quickmediator.nl/franchise vul het formulier in voor een gratis brochure.

‘Mediation biedt volwaardig alternatief’

‘Mediation biedt volwaardig alternatief’

Goed nieuws voor bedrijven, overheden en burgers die een conflict hebben. Als het aan VVD-Tweede Kamerlid Ard van der Steur ligt, kunnen zij straks via mediation hun geschillen sneller en goedkoper oplossen. Met zijn initiatiefwetsvoorstel wil hij mediation een volwaardig alternatief voor de rechtspraak maken.

Ard van der Steur gelooft heilig in mediation als dé manier om geschillen te beslechten. Toen hij nog advocaat was, zag hij dat het uitvechten van een conflict bij de rechter vaak leidt tot twee teleurgestelde partijen. ‘Bij mediation zetten beide partijen hun handtekening onder de overeenkomst. Dat betekent dus dat ze allebei tevreden zijn.’ In 60 procent van de gevallen leidt mediation nu al tot succes.

Als mediation nu al zo succesvol is, waarom is uw wet dan nodig?
‘Om de nadelen op te heffen die nu nog aan mediation kleven. Nu kunnen de partijen die hebben afgesproken zich aan de mediationovereenkomst te houden, daar nog onderuit. Ze kunnen naar de rechter stappen. Veel advocaten en notarissen raden mediation daarom af: je weet immers nooit of de tegenpartij zich aan de afspraak houdt. Dat is straks anders. Als in het contract staat dat partijen geschillen over de uitkomst aan de mediator moeten voorleggen, zitten ze daaraan vast. Partijen die een rechtszaak willen aanspannen, moeten straks ook eerst uitleggen waarom ze geen mediation hebben geprobeerd.’

Waarom geeft mediation vaak een beter resultaat dan een rechtszaak?
‘Omdat een rechter alleen mag oordelen over het geschil dat hem wordt voorgelegd. Als twee buren ruzie hebben over een dakkapel, zit er vaak een dieper gevoel van onvrede achter. Bijvoorbeeld dat de een altijd de auto voor het raam van de ander zet. Een rechter kan daar niets mee. Een mediator wel.’

Wat betekent de nieuwe wet voor ondernemers? Zullen zij vaker een beroep doen op de mediator?
‘Dat doen ze nu al. Bedrijven als AkzoNobel en Mediq maken veel gebruik van mediators. Mediation is zeer geschikt voor partijen die nog met elkaar verder willen. Dat kunnen particulieren zijn: bij een echtscheiding bijvoorbeeld, of de verdeling van een erfenis. Maar ook veel ondernemingen willen na een conflict verder met de andere partij. Als je in een branche zit waarin maar een paar toeleveranciers actief zijn, wil je daar liever geen ruzie mee hebben. Mediation is inzetbaar voor verschillende soorten zakelijke conflicten: ruzies tussen vennoten, geschillen tussen aandeelhouders, agentuurovereeenkomsten, distributieovereenkomsten. En wat dacht je van arbeidsconflicten? Het is voor jou erg vervelend als een rancuneuze ontslagen directeur na jaren nog steeds in de kroeg loopt te vertellen wat voor waardeloos bedrijf jij hebt. Dan kun je beter in goede harmonie uit elkaar gaan. Met mediation dus.’

Vanuit de advocatuur en het notariaat is er veel verzet. Het argument is dat je juridisch geschoold moet zijn om een ruzie over een vennootschap af te handelen.
‘De kwaliteit van de mediators zal worden gewaarborgd door een register. Alleen mediators die minimaal twaalf zaken hebben gedaan, of vijf grote zaken, mogen zich registermediator noemen. Ze vallen onder het tuchtrecht en hebben verschoningsrecht. Het is overdreven om te eisen dat alleen juristen juridisch getinte zaken mogen behandelen. Een niet-jurist kan dat ook doen. We stellen wel als eis dat hij juridisch deskundig is op het rechtsgebied waarop hij zich beweegt. In de wet is ook een extra veiligheidscheck ingebouwd: de vaststellingsovereenkomst van de mediator krijgt executoriale kracht na goedkeuring door de rechter. Dit is een snelle, digitale procedure.’

Wat zijn de effecten voor advocaten?
‘Advocaten moeten snel inzien dat hier kansen liggen. In Amsterdam is er al een advocatenkantoor dat zich helemaal richt op zakelijke media-tion. Ik hoop dat hun voorbeeld navolging krijgt en dat advocaten en notarissen bij elkaar kruipen om in dit gat in de markt te duiken. Hun juridische kennis is toch een pre.’

Ook notarissen vrezen broodroof. Nu zijn ze, naast de rechter, de enigen die een akte met executoriale kracht kunnen opmaken. Straks kunnen mediators dat ook.
‘Juist voor notarissen liggen hier mogelijkheden. Op het gebied van onroerend goed, personen- en familierecht, erfrecht, vennootschappen, noem maar op. Ik zie notarissen overigens eerder in de rol van mediator stappen dan advocaten; notarissen zijn al gewend om naar de belangen van beide partijen te kijken.’

Is mediation ook inzetbaar in het bestuursrecht?
‘Jazeker. Bij de Belastingdienst gebeurt het al. Daar is 80 procent van de mediations succesvol. Ik wil mediation ook in het bestuursrecht een prominente plek geven. Het uitgangspunt moet zijn dat de overheid mediation altijd aanbiedt als er een geschil is met de burger, maar daar ben ik nog niet helemaal uit. Daar werk ik nog aan. We willen natuurlijk niet dat de burger mediation gaat gebruiken om uitstel te krijgen, bijvoorbeeld bij een belastingkwestie.’

Auteur
Peter Louwerse bron : sconline.nl

Steeds minder ‘gratis’ advocaten bij ontslag, kies daarom voor Quickmediator!

Steeds minder ‘gratis’ advocaten bij ontslag

Nederlanders roepen steeds minder vaak de hulp in van een pro-Deoadvocaat bij de afwikkeling van hun ontslag. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van de Raad voor Rechtsbijstand.

In de eerste helft van dit jaar deden bijna 3600 mensen een beroep op gesubsidieerde rechtsbijstand voor hulp bij hun gedwongen ontslag; in de eerste helft van vorig jaar lag dat aantal op ruim 4300.

Over heel 2010 was al sprake van een daling ten opzichte van een jaar eerder; 8248 tegen 10.077 in 2009, toen juist nog sprake was van een stijging. In 2008 stonden namelijk in 8414 zaken pro-Deoadvocaten werknemers bij tijdens de afwikkeling van hun ontslag.

De raad stelt dat in het cijfer over dit jaar nog geen rekening is gehouden met mogelijke seizoensinvloeden.

Werkloosheidscijfer
De Raad voor Rechtsbijstand vermoedt dat de cijfers onder meer te maken hebben met de werkloosheidscijfers, waarbij eenzelfde trend zichtbaar is. Ook zou de stijging van het aantal zzp’ers kunnen bijdragen aan de cijfers. Zelfstandige ondernemers zonder personeel laten zich inhuren en kunnen dus niet ontslagen worden.

Ook denkt de raad dat tegenwoordig bij ontslag betere afspraken worden gemaakt tussen werkgever en werknemer. ”Vroeger moest je je per se verzetten. Tegenwoordig liggen de afspraken vaak verankerd in beëindigingsovereenkomsten die weer zijn afgestemd met de ondernemingsraad.”

Gesubsidieerde rechtsbijstand
Onlangs bleek al dat de vraag naar gesubsidieerde rechtsbijstand voor het eerst in jaren was gedaald. De Raad voor Rechtsbijstand betaalde in 2010 in 430.000 gevallen mee aan de kosten van een advocaat of mediator.

Dat aantal lag in 2009 nog 6000 zaken hoger. De raad noemde onder meer als oorzaak dat overheid en burgers hun geschillen minder voor de rechter uitvechten.
bron: http://rechtennieuws.nl/34248/steeds-minder-gratis-advocaten-bij-ontslag.html

Mediation succesvol, goedkoper en vaak minder tijdrovend

Mediation succesvol, goedkoper en vaak minder tijdrovend

Organisatie:Ministerie van Justitie

Mediation heeft een belangrijke plek verworven als aanvulling op rechtspraak om een geschil op te lossen. Er wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van deze methode om geschillen op te lossen en veel zaken worden naar tevredenheid afgehandeld. Dat blijkt uit een brief van minister Hirsch Ballin van Justitie die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Mediation als vorm van geschillenbeslechting wint terrein. Het wordt niet langer alleen ingezet bij scheidings- en omgangskwesties of geschillen over arbeidsverhoudingen. Ook het bedrijfsleven maakt vaker gebruik van mediation, bijvoorbeeld in de verzekeringsbranche als het gaat om de afwikkeling van letselschade. Ook de overheid gebruikt mediation op het gebied van bestuursrecht bij conflicten met burgers. Minister Hirsch Ballin wil blijvend aandacht voor mediation omdat het als een goed alternatief kan fungeren. Maar hij waarschuwt ook voor te hoge verwachtingen. Mediation vereist van beide partijen immers de wil om het conflict op te lossen. Vaak ziet men mediation nog teveel als een rechtszaak waarin men onverkort vasthoudt aan het eigen standpunt.

Uit een eveneens vandaag aangeboden onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie blijkt dat mediation in de rechtsbijstand en de rechtspraak goed functioneert. Het Juridisch Loket beschikt sinds de start in 2005 over een voorziening voor mediation. Het aantal doorverwijzingen naar mediation heeft daar een forse stijging laten zien van 134 in 2005 naar 1413 in 2006. Van de mediations waarvoor vervolgens gesubsidieerde rechtsbijstand is aangevraagd heeft 79% van de gevallen heeft dit geleid tot een overeenstemming.

Vanaf april 2005 is ook een aanvang gemaakt met doorverwijzen naar mediation vanuit de rechtspraak. Sindsdien wordt tijdens de gerechtelijke procedure personen gewezen op de mogelijkheid van mediation. Sinds de start zijn 2700 mediations gestart waarvan er inmiddels 1700 zijn afgehandeld. In 64% van de gevallen werd het traject naar tevredenheid afgerond.

De gebruikers van mediation zijn in de regel zeer tevreden over deze mogelijkheid van geschilbeslechting. Het is goedkoper en vaak minder tijdrovend omdat het procedures bij de rechtbank kan voorkomen.
bron : http://rechtennieuws.nl/14321/mediation-succesvol-goedkoper-en-vaak-minder-tijdrovend.html

Advocatuur en mediation van een mediator van Quickmediator gaat niet samen!

Advocatuur en mediation van een mediator van Quickmediator gaat niet samen!

Vaak zie je advocaten ook met mediation bezig zijn. De rol is dan niet vaak duidelijk, is de advocaat nu mediator of treed hij voor 1 partij op?
Indien u advocaat voorstelt om te gaan praten met de tegenpartij, wil het nog niet zeggen dat hij mediator is. Er wordt dan nog steeds gedreigd met een gerechtelijke procedure. Zodra u advocaat voorstelt om met de tegenpartij te gaan praten, zegt hij eigenlijk, ik zie het niet zitten om te procederen, je staat zwak dus schik maar!

De insteek is dan al zwak en u moet dan met de pet in de hand naar de tegen partij. Ook omdat u nu al een advocaat heeft ingeschakeld is de verhouding vijandig, men gaat immers in de verdediging. Dus zodra uw advocaat zegt, ga maar praten of ga maar schikken! Huur dan een mediator van Quickmediator is en ga de mediation in.
Dan worden de verhoudingen in ene anders, zodra u een brief krijgt van een advocaat gaat u toch ook in de verdediging?
Zodra u een brief of telefoontje krijgt van een mediator, denkt u, kijk ze willen praten, dat stemt iedereen toch goed?!
Dus bezint voor u begint!
En vraag de mediator van Quickmediator voor een gratis eerste gesprek! Er is een mediator van Quickmediator in elke regio! https://quickmediator.nl

Mediation door een mediator van Quickmediator steeds vaker toegepast!

Mediation door een mediator van Quickmediator steeds vaker toegepast!

niet zo gek, want het is duurzaam, voordelig en zorgt voor relatie verbetering. als het conflict namelijk is uitgepraat kan men weer met elkaar verder door 1 deur!

Ook bij een echtscheiding is uitpraten essentieel, zeker met kinderen, de band tussen vader en moeder is daardoor goed en men maakt elkaar niet zwart. Het kind wil niet kiezen, met mediation door de mediator van Quickmediator laat men zien dat men volwassen is.

Ook de kinderen zijn daar blij om dat vader en moeder normaal met elkaar praten. Dus voordat u naar een advocaat denkt te stappen schakel dan eerst een mediator van Quickmediator in.
Beter voor elke relatie of die nu zakelijk is of privé, samen met de mediator van quickmediator lost u het op!

Vraag een gratis eerste gesprek aan! https://quickmediator.nl

informatie over mediation van de mediators van Quickmediator

Wij zijn een landelijke organisatie met erkende QM mediators in elke regio.
Voordat u dure advocaten inschakelt, kan een eerste gesprek met één van onze Quick mediators
verhelderend zijn.
Wij hebben alle soorten mediators in huis van arbeidsconflict tot zakelijke conflicten.
En of u nu gaat scheiden of een conflict heeft met uw werknemer/werkgever, mediation is een unieke
tool om weer samen door te gaan of op passende wijze uit elkaar te gaan. Het specialisme van een mediator.
Het bespaart u een hoop ellende, psychische druk en veel geld.
Het eerste gesprek met één van onze Quick mediators is niet alleen gratis, maar uiteraard ook
vrijblijvend.

Wilt u GRATIS mediation informatie? https://quickmediator.nl

Wanneer mediation met een mediator van Quickmediator?

U kunt al heel snel een mediator van Quickmediator inschakelen, u hoeft niet te wachten totdat uw conflict al helemaal uit de hand is gelopen. Mediation kan namelijk ook voorkomen dat een conflict begint.

Vaak hebben mensen principes, daar willen ze niet vanaf stappen. Maar juist die principes zorgen er voor dat er een conflict komt of escaleert, want diegen zegt: “uit principe, blijf ik bij mijn standpunt”
Op dit moment is dan een conflict om de hoek. Een mediator van Quickmediator kan dan een mediation doen en er samen zien uit te komen.

Een mediator van Quickmediator doet alle mediations onder geheimhouding en de mediator van Quickmediator is onpartijdig. De mediator van Quickmediator wil alleen bemiddelen tussen partijen, zodat het conflict niet uit de hand loopt.

Dat is essentieel voor een succesvolle mediation, partijen moeten vrijwillig mee werken aan de mediation van de mediator van Quickmediator. Wij zeggen altijd baadt het niet dan schaadt het niet!
Gratis eerste gesprek?
kijk op onze website voor een mediator van Quickmediator in uw regio!

www.quickmediator.nl

Mediator, mediation, opleiding, training, theorie en direct praktijk! bij Quickmediator

Mediator, mediation, opleiding, training, theorie en direct praktijk! bij Quickmediator

Indien u mediator wil worden en mediations bij Quickmediator wilt doen, dan bent u bij Quickmediator aan het juiste adres. Wij zijn niet alleen een landelijke franchise organisatie voor mediators, maar ook Europees.

wij verzorgen de opleiding, training tot mediator, nadat u bij ons de opleiding heeft gedaan, kunt u als mediator bij Quickmediator mediation zaken ontvangen. Wij kunnen ook rollenspellen regelen, maar de beste leerschool is de praktijk.

Quickmediator is niet alleen een opleidings instituut, maar ook een franchise organisatie dat door samenwerking de mediator aan mediation zaken helpt. De gezamenlijke marketing zorgt voor eenheid op bijvoorbeeld google, door onze grote samenwerking hebben wij een groot marketingbudget, zodat we bij google adwords een zeer hoge positie hebben.

Ook heeft Quickmediator voor elke mediator een login bij een tweetal leadgenarators, hier kopen wij onze leads. Deze leads worden ook via googleadwords binnen gehaald.
Het grote voordeel van deze werkwijze is dat een mediator van Quickmediator vrijwel direct mediation zaken kan gaan doen.
De meeste zaken die de mediator bij Quickmediator gaat doen is via de Quick5, een pakket prijs waarbij de klant precies weet waar ie aan toe is bij een mediator van Quickmediator.
https://quickmediator.nl

Mediation bij conflict op de werkvloer

Mediation bij conflict op de werkvloer
Zodra er een conflict op het werk ontstaat kan dit vervelende gevolgen hebben voor de sfeer op de werkvloer, vaak gaat dit met ziekmeldingen gepaard of het eindigt in een moeizame juridische strijd. Dit kost veel productiviteit en komt de collegialiteit niet ten goede. Een conflict is dan wel het laatste waar je op zit te wachten.
Naast de kosten en psychische kant van een conflict op de werkvloer, zijn er vaak veel meer vragen:
• Kunnen we nog verder met elkaar? Wat kan een mediator van Quickmediator aan doen tijdens een Mediation?
• Als één van de twee ontslag neemt, wat zijn dan mijn rechten op een uitkering, Wat kan een mediator van Quickmediator aan doen tijdens een Mediation?
• Heb ik nog wel kans op promotie als ik me te hard op stel? Wat kan een mediator van Quickmediator aan doen tijdens een Mediation?
• En zal de kantonrechter anders reageren als ik mediation weiger? Wat kan een mediator van Quickmediator aan doen tijdens een Mediation?
• Doordat de mediator van Quickmediator specialist is in Mediation, zal in 99% van de gevallen het arbeidsconflict Damen opgelost worden. Bel daarom een mediator van Quickmediator voor een gratis eerste gesprek.
• Quickmediator blijft groeien met nieuwe mediators. Nu ook gevestigd in Zaandam en Uithoorn.. Op zoek naar een ervaren mediator van Quickmediator bij u in de buurt?
• Wat kan een mediator van Quickmediator voor u doen tijdens een Mediation?
https://quickmediator.nl

mediation bij echtscheiding door een mediator van Quickmediator

Indien u van plan bent om te gaan scheiden, dan is mediation de beste oplossing.
Na Amerika en België zal het binnenkort ook in Nederland verplicht zijn om te scheiden via een mediator.

Waarom via een mediator van Quickmediator?

vooral voor stellen met kinderen is een echtscheiding met advocaten fataal voor de geest van het kind.
De ouders lopen ruziend over straat en stoken de kinderen op met verkeerde informatie over vader en moeder.

Een kind zal hier later nog veel problemen mee hebben, de één zal er beter mee om kunnen gaan als de ander, maar goed voor de sfeer is het zeker niet.

De mediator van Quickmediator is mediaton in optima forma, de mediator van Quickmediator is immers zeer ervaren en weet precies waar hij/zij over praat.

Meer weten van mediation van de mediators van Quickmediator?
Bel dan één van onze mediators, zij komen elk moment bij u langs, het eerste gesprek is GRATIS!

Hoe kunt u mediator bij Quickmediator worden?

Hoe gaat dat nou, mediator bij Quickmediator worden ?

STAP VOOR STAP in 10 stappen

1. Vul het franchise formulier https://quickmediator.nl/franchise graag volledig in, zodat u onze franchise pakket kan ontvangen.

2. U kunt dit op uw gemak doorlezen en een afspraak maken op de dag het tijdstip dat u het beste schikt.

3. Na het kennismakingsgesprek kunt u besluiten of en wanneer u de opleiding gaat volgen en gaat starten met uw onderneming als mediator bij Quickmediator.

4. U ontvangt een concept franchiseovereenkomst na het gesprek en een kostenoverzicht. Zodra deze is ontekent ontvangt u de factuur en de datum van de start van de opleiding.

5. Zodra de entreefee gelden zijn ontvangen, vangt uw opleiding aan.

6. En kunt u zich al direct inschrijven als mediator van Quickmediator bij de kvk, neem dan wel de franchiseovereenkomst mee.

7. U volgt de opleiding mediation.

8. U geeft aan op welk terrein u extra ondersteuning van ons wilt hebben, denk aan verkooptraining, administratie, mediation praktijk etc, wij verzorgen het programma

9. U maakt logins aan bij onze leadgenerators, de eerste afspraken kunt u gaan maken.

10. De eerste mediation overeenkomsten zijn binnen, u stuurt u eerste facturen naar uw klanten!

Wat nu te doen ? Het franchise aanvraag-formulier ziet u iets verder op de site
https://quickmediator.nl/franchise

Werving en selectie franchisenemers Nederland:

Quickmediator Nederland

Franchisegever Nederland

Wilbert J. Klaver

Franchisegever

Ampérestraat 11 b

1817 DE Alkmaar

085-130 3910

06-206 93 117

nederland@quickmediator.nl

 

Mediation bij scheiding

Mediation bij scheiding of conflict
Er is een conflict en u kunt het zelf niet meer oplossen, want u heeft immers uw principes en of ontstaat er telkens ruzie indien u een gesprek wil beginnen. Mediation met een mediator van Quickmediator is de oplossing naar het oplossen van uw conflict. Zodra één van onze mediators van Quickmediator een mediationovereenkomst met u heeft, dan gaan de mediations van start en gaat u in ene merken dat er de mediator is die naar uw verhaal luistert. Een mediator van Quickmediator is immers onpartijdig en zal u beide begeleiden naar de oplossing van uw scheiding of conflict. Dit voorkomt een hoop ellende, niet alleen financieel maar ook psychisch! De mediators van Quickmediator zitten door heel Nederland, zelfs heel Europa, alle mediators van Quickmediator zijn erkende QM mediators. Tevens werken tegen een tarief van € 75,- per uur. Laagste van Europa. Hoge kwaliteit, lage prijs!
Mediation bij scheiding
Helaas mislukken nog 1 op de 3 huwelijken. Werk aan de winkel voor de mediators van Quickmediator dus.een echtscheiding is erg ingrijpend, niet alleen voor uzelf maar juist ook voor uw kinderen. Zeker kinderen onder de 12 jaar zijn extra gevoelig hiervoor. Een mediator van Quickmediator kan hier ook een grote begeleidende rol in spelen. Ook zullen er veel vragen komen van uzelf en van uw kinderen:

Wat betekent de scheiding voor uw kinderen?
Gaan we voor gezamenlijke zorg voor de kinderen?
Wordt het huis verkocht?
Wat gebeurd er met de restschuld?
En wie betaald alimentatie?
Wat zijn de juridische aangelegenheden?

De advocaat dient alleen het convenant is bij de rechtbank zodra u er samen uit bent, wij verzorgen dit ook voor slechts € 130,-
De ervaren mediators van Quickmediator weten als geen ander hoe een echtscheiding tot een goed einde te brengen. Wij doen er namelijk zeer veel. ERVARING heet dat. Daar plukt u de vruchten van. Doordat wij zoveel ervaring hebben, zijn de mediations van de mediators van Quickmediator geen ellenlange processen. Gemiddeld neemt deze 5-6 uur in beslag plus de uren voor de documenten voor de rechtbank uit te werken. De mediator van Quickmediator zal alle juridische en fiscale zaken tot in de puntjes voor u verzorgen, tevens is Mediation van de mediators van Quickmediator een duurzaam geheel voor de korte en de lange termijn! Ook zorgt Mediation van de mediators van Quickmediator voor een beter contact na de echtscheiding

Vind snel een goede mediator via Quickmediator

Vind snel een goede mediator via Quickmediator
De op deze site vermelde geregistreerde erkende QM mediators van Quickmediator staan zeer goed aangeschreven. Zij zijn QM register mediator. Dit betekent dat een mediator van Quickmediator voldoen aan extra kwaliteits- en ervaringseisen, zoals pure praktijkervaring en bijscholing van quickmediator uit. Tevens is er veel uitwisseling van kennis van mediation onder de mediators van Quickmediator.

Onze mediations worden via internet aangeboden en doordat de mensen uitermate teverden zijn over de mediators van Quickmediator is mond tot mond één van de beste reclame die de mediator van Quickmediator zich kan wensen.

Wat voor conflict u ook heeft, de mediator van Quickmediator heeft niet alleen een goede reputatie, maar ook een grondige opleiding genoten via Quickmediator. U kunt er van op aan dat elke mediation van een mediator van Quickmediator er één is die zorgt voor oplossingen. Dat is waar u en de mediator van Quickmediator naar op zoek is.
kortom vraag eens een gratis gesprek aan voor uw conflict, samen komen we er uit!
https://quickmediator.nl

Mediation door de mediator van Quickmediator

Ten eerste heeft u na het lezen van veel informatie over de mediations van de mediators van Quickmediator direct een goed gevoel over de mediator van Quickmediator.
Wij zijn een menselijke organisatie van ervaren mediators allen aangesloten bij Quickmediator.
Dit zorgt voor constante kwaliteit van de mediators van Quickmediator.

U vraagt bij de mediator van Quickmediator een GRATIS eerste gesprek aan, op dat moment kunt u zelf ervaren dat u er samen met de mediator van Quickmediator uit gaat komen.
Daarom is een eerste gesprek met een mediator van Quickmediator ook essentieel. Niets is belangrijker dan zelf te ervaren hoe een mediator van Quickmediator is.

u wilt uw probleem, conflict niet aan alle mediators van Nederland vertellen, dat is te emotioneel. Daarom zal de keuze van een mediator van Quickmediator gauw zijn besloten, want u kiest niet alleen voor de mediator van Quickmediator, maar ook voor de organisatie daarachter die de kwaliteit voor u waarborgt.

vraag nu een GRATIS eerste gesprek aan met een mediator van Quickmediator of een mediation brochure via
https://quickmediator.nl

Wie zijn de mediators van Quickmediator?

Wij zijn een landelijke franchiseorganisatie met vestigingen in heel Nederland. De mediators van Quickmediator zijn ervaren mediators. Alleen zijn QM erkend en geregistreerd als mediator bij Quickmediator.

Quickmediator verzorgt continu opleidingen en trainingen voor de mediators van Quickmediator, waardoor de mediators van Quickmediator altijd up to date zijn met hun kennis.

Een mediator van Quickmediator heeft van oorsprong ervaring, levenservaring, werkervaring, hij/zij weet waar die over praat en zal zijn/haar klanten dan ook deskundig bij kunnen staan.
Een mediator van Quickmediator heeft een lange weg gelopen om te zijn wat hij/zij nu is, deze ervaring gebruikt de mediator van Quickmediator nu ten volle in de dagelijkse gang van zijn/haar mediations.

Indien u ook mediator bij Quickmediator wil worden, dan kan dat. Wel vragen wij naar het verleden van onze nieuwe mediators voor Quickmediator. Want levens en werk ervaring is zeer essentieel om succesvol te zijn als mediator bij Quickmediator.

Je bent een succesvol mediator bij Quickmediator indien je ons gemiddelde van geslaagde mediations op peil houdt en dat is 95%! Dit hoge slagingspercentage van mediations door de mediators van Quickmediator is zo hoog door hun achtergrond.
Tevens zijn de opleidingen en de trainingen voor een mediator van Quickmediator essentieel om te blijven doen.
Hierdoor zijn de klanten van een mediator van Quickmediator altijd blij met een mediator van Quickmediator.
Wilt u ook blij zijn als mediator van Quickmediator? vraag dan nu het gratis mediationpakket aan.
https://quickmediator.nl

Wanneer is Mediation van Quickmediator geschikt voor u?

Wanneer is Mediation van Quickmediator geschikt voor u?
Bijna elk conflict leent zich uitstekend voor mediation, zowel particuliere als zakelijke conflicten.

In Amerika en België is het Mediation traject al verplicht bij echtscheiding. Maar ook andere familiezaken, arbeidsconflicten, burenruzies en leveranciersconflicten binnen of tussen bedrijven en organisaties. Rechters zien ook vaak graag dat er Mediation wordt gedaan, deze zitten immers overvol. Ook bij procedures komen er steeds meer
De regerings is ook Mediation steeds meer aan het bevorderen, omdat tevens de rechtbanken overvol zijn en niet altijd tot tevredenheid gaan. Mediation met een mediator van Quickmediator zal verhelderend werken.

Mediation is geschikt voor uw conflict, mits beide partijen er over willen praten. Het is op basis van vrijwillighed, tevens heeft een mediator van Quickmediator geheimhouding over de mediations, mocht u er niet uit kunnen komen en alsnog gaan rechten kunt u daar geen beroep op doen. Dus baadt het niet, dan schaadt het niet.

Mediation met Quickmediator is uitermate geschikt in deze gevallen:
 U wilt het zelf in eigen hand houden.
 U wilt wel verder met deze relatie, de man of vrouw van uw kinderen of een zakenrelatie waar u verder zaken mee wilt blijven doen.
 U wil zeker met de andere partij praten om samen met de mediator van Quickmediator een oplossing te vinden.
 U zoekt een mediator van Quickmediator die onafhankelijk en neutraal is.
 U zoekt met een mediator van Quickmediator naar de beste oplossing omdat procederen voor u niet alles kan oplossen.
 Het botert niet echt lekker met de andere partij, maar u wilt rustig toch de zaak met een mediator van Quickmediator oplossen, u heeft geen zin in dure comparities of even snel op de gang in de rechtbank handje klap te doen.
De voordelen van mediation zijn:
 Het is sneller, duurzamer en veel goedkoper dan een juridische procedure.
 Mediation met een mediator van Quickmediator is sympathieker dan een juridische procedure
 Samen een oplossing zoeken met een mediator van Quickmediator, zal deze beter bij u passen.
 Mediation met een mediator van Quickmediator is informeel.
 De mediator van Quickmediator weet waar ze over praten en zijn uitermate deskundig, hierdoor komen beide partijen aan bod en u heeft allebei inspraak.
 Tijdens de Mediation van de mediator van Quickmediator wordt gedacht in oplossingen. Het is niet alleen terug kijken en vast blijven zitten, maar loslaten en weer naar de toekomst kijken.
Wanneer werkt mediation niet of minder goed?
 Als één van de partijen absoluut geen Mediation wil.
 Niemand wil beslissen.
 Eén van de partijen zit in de gevangenis of heeft fysiek geweld gebruikt.
 Er is een rechterlijke uitspraak nodig (bijv. bij beslaglegging).

quickmediator.nl

Over mediation

Over mediation
 Heeft u ruzie met de buren over de hoogte van de schutting of de boom die alle zon uit uw tuin weghoudt?
 In conflict met uw manager over zijn/haar werkwijze op uw afdeling?
 U wilt scheiden en dit zonder ruzie regelen?
 In een conflict verzeild over de erfenis van een familielid?

Dat wilt u vast zo snel mogelijk oplossen. Met een mediator van Quickmediator die is opgeleid tot mediator en tot in de puntjes is bijgeschoold in Mediation op alle vlakken.

het voordeel van Mediation met een mediator van Quickmediator is dat u weer samen verder kunt. Elk conflict of ruzie is d.m.v. Mediation met een mediator van Quickmediator op te lossen. Maar vaak komt u er samen niet meer uit een mediator van Quickmediator zal het licht weer laten schijnen en samen met u de zaak oplossen. Mediation met een mediator van Quickmediator werkt verhelderend en oplossend

Met Mediation door een mediator van Quickmediator lost ú zelf het probleem op, samen met de persoon waarmee u het conflict heeft. Een onafhankelijke mediator van Quickmediator, de mediator, helpt u daarbij. Hij brengt het gesprek weer op weg, hij ondersteunt en komt met oplossingen die voor beide partijen ter overdenking zijn. De mediator van Quickmediator is uw hoop in bange dagen!.
quickmediator.nl

Mediator en familie mediation

Mediator en familie Mediation
Een familie-mediator helpt u conflicten op te lossen in de familiaire sfeer. Naast echtscheidingen, ook bij de een erfenis, afspraken over alimentatie of omgangsregeling of het verbeteren van de verhoudingen binnen de familie na ruzie.
Huur een mediator van Quickmediaor in en u zult zien dat de mediator met Mediation weer rust in uw geest zal brengen.
Indien u een mediator van Quickmediator in huurt zal de mediator voor het eerste gesprek bij u langs komen en u vertellen hoe u met Mediation alles kan oplossen. Tijdens de Mediation zal de mediator u tot het einde goed begeleiden. Mediation met een mediator van Quickmediator zal u een duurzame oplossing brengen. Goed voor u, goed voor uw personeel en uw omgeving.
quickmediator.nl