Hoe krijg ik mijn woning verkocht als mijn ex niet meewerkt (deel 1)? Mediation is beter!!!

Hoe krijg ik mijn woning verkocht als mijn ex niet meewerkt (deel 1)?

COLUMN -De gezamenlijke woning van ex-echtgenoten is in menig echtscheiding een bron van irritatie, zeker in crisistijd. Als u niet meer in de woning woont, zult u er zo snel mogelijk van af willen. Hoe doet u dat als uw ex niet meewerkt? Ik wijs u allereerst op de hobbels die u mogelijk tegenkomt.

lees verder: http://www.telegraaf.nl/overgeld/experts/marjet_van_yperen/22565817/__Woning_verkopen_na_scheiding__.html

Rijksoverheid: Teeven en Van Rijn verbeteren positie kinderen vechtscheiding

Nieuwsbericht | 31-03-2014

Staatssecretarissen Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) en Martin van Rijn (VWS) nemen maatregelen om de penibele positie van kinderen in een vechtscheiding te verbeteren. De bewindspersonen hebben hiertoe plannen opgesteld omdat zij van mening zijn dat kinderen nooit de dupe zouden mogen worden van een vechtscheiding.

Vrouw kijkt uit het raam

Hoewel ouders op de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor een fatsoenlijk verloop van hun scheiding, moeten (overheids-) instanties mogelijke problemen vroeg signaleren, stoppen en daarbij de schade voor kinderen tot een minimum beperken. De nieuwe plannen van de bewindspersonen dragen daar aan bij.

Kinderen centraal

Een landelijke voorlichtingscampagne richt zich op het aanspreken van ouders en het sociale netwerk van ouders en kinderen, zodat tijdig aan de bel kan worden getrokken om schade te voorkomen of te beperken. De stem van het kind wordt versterkt door de start van een online workshop door kinderen voor ouders en door een verbeterde inzet van de bijzondere curator.

Professionals beter getraind

Teeven en Van Rijn starten pilots waarin de organisatie van preventief hulpaanbod bij scheiding door gemeenten centraal staat. Jeugdzorg Nederland stelt een handboek samen om hulpverleners te ondersteunen. Die moeten tenslotte omgaan met een gezin waar escalatie van een scheiding speelt of dreigt en moeten op tijd aan de bel trekken om schade te voorkomen of te beperken. Verder wil de rechtspraak twee pilots starten waarin één rechter de gehele echtscheidingsprocedure behandelt.

Breed gedragen

Bij de totstandkoming van de plannen hebben Teeven en Van Rijn gesproken met ouders, kinderen, de Rechtspraak, advocatuur, gemeentes en VNG, hulpverleningsorganisaties, Jeugdzorg Nederland, de Raad voor de Kinderbescherming, de Inspectie Jeugdzorg, verschillende wetenschappers en de Kinderombudsman. Zij zijn deskundig op het gebied van problematische echtscheidingen en delen de zorgen van de bewindspersonen.

Vechtscheiding

Van een vechtscheiding wordt gesproken wanneer ouders niet meer in staat zijn om het belang van hun kinderen voorop te stellen. Het kind kan hierdoor in een loyaliteitsconflict komen en zelfs één van de ouders weinig tot niet meer zien. Dit verhoogt het risico op emotionele problemen bij kinderen, slechte(re) prestaties op school en vaker problemen bij het (later) zelf aangaan van relaties.

Documenten en publicaties

 • Kamerbrief over het plan om de positie van kinderen in een vechtscheiding te verbeteren

  Brief van minister Opstelten (VenJ) en staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer over het plan om de …

  Kamerstuk | 31-03-2014

 • Uitvoeringsplan Verbeteren situatie kinderen in een ‘vechtscheiding’

  Publicatie | 31-03-2014

‘Ophouden met eindeloos procederen bij scheidingen’ kies voor mediation!

‘Ophouden met eindeloos procederen bij scheidingen’

Het duurt veel te lang voordat er rekening wordt gehouden met de belangen van het kind bij scheidingen, vindt Kinderombudsman Marc Dullaert.

Dullaert wilt dat er veel vroeger gesignaleerd wordt dat er een vechtscheiding op handen is, en dan veel eerder ingrijpen.

Sessie verplicht
De Kinderombudsman legt uit hoe hij dat wil doen, zegt hij tegen RTL Nieuws: “We willen mediation verplicht gaan stellen; minimaal één sessie voor ouders die gaan scheiden als er minderjarige kinderen bij zijn. Kom je er naar maximaal drie sessies niet uit, dan kan een regierechter een curator aanstellen die opkomt voor de belangen van het kind. Om zo te voorkomen dat er eindeloos wordt geprocedeerd.”

lees verder: De Kinderombudsman heeft vandaag een adviesrapport gepresenteerd. Lees het rapport hier.
http://www.dekinderombudsman.nl/ul/cms/fck-uploaded/KOM003.2014Kinderombudsmanadviesrapportvechtscheidingen1.pdf

Verplicht hulp bij vechtscheiding, kies voor mediation!

“Verplicht hulp bij vechtscheiding”

zondag 30 mrt 2014, 22:50 (Update: 31-03-14, 09:22)
Kinderombudsman Marc Dullaert

Kinderombudsman Marc DullaertANP

Het belang van het kind bij scheidingen wordt onvoldoende beschermd. Daarom moeten alle ouders, getrouwd of niet, verplicht naar een mediator zodra ze uit elkaar gaan. Dat schrijft Kinderombudsman Marc Dullaert in een adviesrapport.

Volgens hem moeten scheidende ouders onder professionele begeleiding een ouderschapsplan opstellen. Ook moeten ze worden voorgelicht over de gevolgen van een echtscheiding voor kinderen, vindt hij.

lees verder: http://nos.nl/artikel/630029-verplicht-hulp-bij-vechtscheiding.html

Ukraine heeft vooruitgang geboekt op de Krim d.m.v. mediation

 

Ukraine says progress made on Crimea mediation plan

By Stefan Wagstyl in Kiev, Jack Farchy in Moscow and Guy Chazan in Simferopol

John Kerry, US secretary of state, has emphasised America’s readiness to facilitate dialogue between Ukraine and Russia but warned that continued military escalation or moves to annex Crimea “would close any available space for diplomacy”, according to a senior US official.

His warning comes as Ukraine on Saturday suggested that international efforts to mediate in the dispute over Crimea had made “some small” progress, despite evidence of increasing tensions on the peninsula and in east-west relations. There were no reports of clashes in Crimea overnight.

 lees verder: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/a2b5fb04-a6e9-11e3-a9fe-00144feab7de.html#axzz2vpZVi24U

Verplicht ouderschapsplan levert alleen maar meer ruzie op

conflict-at-workplace-resolve-it-301x174
Het aantal vechtscheidingen is alleen maar toegenomen, sinds het bij wet verplicht werd om een ouderschapsplan te maken.

Mensen willen allebei de helft van de opvoeding voor hun rekening nemen, ook al deden ze dat voor de scheiding niet
Ed Spruijt
Het ouderschapsplan zorgt voor meer ruzie rond de scheiding. Sinds de invoering, vijf jaar geleden, nam het aantal vechtscheidingen met zeker 15 procent toe. Het welbevinden van kinderen nam af en agressief gedrag en depressieve gevoelens stegen, de laatste met 20 procent.

Dat stellen scheidingsdeskundigen Ed Spruijt en Inge van der Valk van de Universiteit van Utrecht. Zij onderzochten voor het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van veiligheid en justitie de effecten van het ouderschapsplan op kinderen.

lees verder in trouw: http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3603763/2014/02/26/Verplicht-ouderschapsplan-levert-alleen-maar-meer-ruzie-op.dhtml

Wetsvoorstellen staatssecretaris Teeven

teeven208 QUICKMEDIATOR: Door wetsvoorstellen Teeven zal aantal mediations toenemen.

In het NRC van 19 februari staat een artikel over de plannen van staatssecretaris Teeven (Justitie, VVD) om 85 miljoen te bezuinigen op de rechtsbijstand.
Volgens de plannen van Teeven zal er straks geen gesubsidieerde juridische bijstand voor het huurrecht en het verbintenissenrecht meer beschikbaar zal zijn.

Terecht vindt de staatssecretaris dat de gang naar de rechter het sluitstuk moet zijn, hetgeen alleen ingezet dient te worden als partijen echt geen andere oplossing gevonden hebben.
Hij vindt dat burgers eerst alternatieven (zoals bijvoorbeeld mediation) moeten inzetten om hun onderlinge geschillen op te lossen.
De nu door de gemeenschap gesubsidieerde advocaatkosten voor onder andere echtscheidingsconflicten en burenruzies zullen, behoudens enkele uitzonderingen, dan tot het verleden behoren.

Door deze maatregelen zal het aantal mediations voor Quickmediator verder toenemen.

Immers; omdat de burgers geen gesubsidieerde advocaat toegewezen krijgen, en ook zelf de dure advocatentarieven niet willen betalen, zullen zij er eerder voor kiezen om een Quickmediator in te schakelen om hun onderling conflict op te lossen.

Quickmediator is een succesvolle landelijk opererende groep van mediators; allen met een schat aan ervaring en kennis in huis, die klaar staan om ook uw conflict bespreekbaar te maken en tot tevredenheid van alle partijen op te lossen.

Rechters en OM vrezen ‘fouten en dwalingen’ door werkdruk.

Redacteur Marcel Haenen meldt in het NRC van 30 januari 2014, dat volgens driekwart van alle rechters en officieren van justitie in Nederland de kwaliteit van de rechtspraak onder grote druk staat. De helft van alle magistraten zegt bevreesd te zijn voor “mogelijke dwalingen of pijnlijke fouten”.

ardvndersteur

Een reden temeer om de wetsvoorstellen ter bevordering van mediation van kamerlid Ard van der Steur versneld van kracht te laten worden.

Partijen kunnen immers in veel gevallen best zelf met behulp van een Quickmediator hun onderling conflict oplossen.

 

De Quickmediator bemiddelt tussen de partijen en stelt samen met hen een vaststellingsovereenkomst op; een juridisch document waar partijen zich aan te houden hebben. Dit werkt niet alleen sneller, maar is voor beide partijen ook veel voordeliger.

 

Niet ‘conflictbestrijding’ via een juridische procedure, maar ‘conflictbemiddeling’ met Quickmediator is een beter alternatief, waarbij bovendien “mogelijke dwalingen of pijnlijke fouten” van de rechterlijke macht worden voorkomen.

Teeven: scheiden zonder rechter mogelijk

Echtparen kunnen hun echtscheiding straks zelf regelen via de ambtenaar van de burgerlijke stand als ze het onderling eens zijn en geen minderjarige kinderen hebben. De regeling is eenvoudig, goedkoop en overzichtelijk voor de burger. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie dat voor advies naar verschillende instanties wordt gestuurd. De maatregel vloeit voort uit het regeerakkoord. Doel is de echtgenoten die het eens zijn over hun scheiding zoveel mogelijk verantwoordelijkheid te geven voor de afwikkeling daarvan.
Bij de huidige echtscheidingsprocedure is tussenkomst van de rechter verplicht, evenals de bijstand van een advocaat. Dat is bij de nieuwe regeling niet meer het geval. Uiteraard staat het echtgenoten vrij om voor de scheiding via de ambtenaar van de burgerlijke stand juridisch advies in te winnen bij een advocaat, notaris of mediator. Ook blijft de gang naar de rechter mogelijk, maar verplicht is het niet. Alleen blijft de echtscheidingsprocedure voor echtgenoten met minderjarige kinderen ongewijzigd. Zij zijn verplicht om een ouderschapsplan te maken dat door de rechter wordt getoetst.
Ook dit initiatief wijst er weer op dat rechtbanken moeten worden ontlast. Scheiden kan sneller en goedkoper. Dit sluit aan bij de methode van Quickmediator. Lage kosten, hoog resultaat en een betrouwbaar neutraal juridisch advies. Zo bent u verzekerd van goede afspraken voor beide partijen waar u beiden jarenlang mee vooruit kunt. Maak nu een afspraak voor een gratis adviesgesprek.
Tiesja Niehorster
Mediator bij Quickmediator
Tel 06-15877430

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheiden/nieuws/2013/12/08/teeven-scheiden-zonder-rechter-mogelijk.html

Rechtbank legt mediation nu al verplicht op!

Hoewel mediation verondersteld wordt vrijwillig te zijn, heeft het gerechtshof een moeder gedwongen aan mediation mee te werken.

In verschillende situaties kan mediation een oplossing bieden. Zo zijn er mediators actief bij burenruzies en arbeidsconflicten, maar ook bij familiezaken. Het belangrijkste kenmerk van mediation is dat het altijd op vrijwillige basis geschiedt. Zo zou je niet tot mediation gedwongen kunnen worden. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden denkt daar echter anders over, blijkt uit een recente zaak.

lees verder: https://www.jurofoon.nl/nieuws/7163-verplichte-mediation-in-familiezaken

 

Europarlementariërs moeten ook voor mediation kiezen.

Europarlementariërs moeten ook voor mediation kiezen.

In het NRC van 15 januari staat een artikel van Petra de Koning over het uiteenvallen van de PvdA-delegatie in het Europees Parlement.

 

Als achterliggende reden van dit uiteenvallen wordt genoemd de door PvdA-Europarlementariër Judith Merkies al dan niet terecht gedeclareerde advocaatkosten (totaal circa 31.900 euro).

judithmerkeis

Deze advocaatkosten betreffen een kort geding, welke Merkies heeft aangespannen tegen het partijbestuur na een ruzie tussen haar en het partijbestuur over het tijdstip van terugbetalen van dagvergoedingen.

 

Het is aan het publiek niet uit te leggen dat hun vertegenwoordigers in Europa elkaar de tent uit vechten met torenhoge juridische kosten tot gevolg, welke uiteindelijk op het bordje van dat publiek worden neergelegd.

 

Indien Merkies en het partijbestuur indertijd gekozen hadden om hun discussie over het tijdstip van terugbetalen op te lossen met behulp van een neutrale QUICKMEDIATOR, dan had dit kort geding voorkomen kunnen worden.

Dan was er geen circa 31.900 euro aan advocaatkosten verspild ten laste van de Europese gemeenschap.

Bovendien zou de PvdA-delegatie niet uiteengevallen zijn.

 

ardvndersteurHet wordt hoog tijd dat de wetsvoorstellen van kamerlid Ard van der Steur ter bevordering van mediation van kracht worden, ook in de Europese regelgeving.

QUICKMEDIATOR speelt in op deze ontwikkeling door haar succesvolle franchiseorganisatie in Nederland ook verder uit te bouwen in andere Europese landen.

 

 

 

Een mediator van Quickmediator maakt gebruik van de landelijke opgedane kennis

Een mediator van Quickmediator maakt gebruik van de landelijke opgedane kennis

Er is niks vervelender als een conflict. Zodra iemand een conflict heeft, denkt men al snel aan een advocaat die dan een gerechtelijke procedure gaat opstarten.

Tegenwoordig denken mensen praktischer, mede door de stijgende kosten, dalende inkomsten en overvolle rechtbanken is mediation straks zelfs verplicht bij familiezaken. Samen met de mediator kunt u dan uw conflict oplossen.

 

Quick Mediator - Georgine Schaay-VinkGeorgine Schaay, Quickmediator te Leerdam vertelt:

 

Kom net terug van een afspraak met mijn cliënt, gisteren gebeld omdat er toch nog een paar vragen waren en ook op korte termijn staan wij graag klaar voor onze klanten!

In enkele ogenblikken kon ik verheldering brengen in de vraagstukken en konden deze mensen weer gerust hun weekend afmaken. Heb samen met hen een stappenplan gemaakt omtrent de zaken die zij moesten regelen en ook een tijdplan gemaakt.

Niet om de druk te verhogen maar juist om de te regelen zaken op orde te krijgen. Zo is voor hun duidelijk wat en wanneer.

 

 

Ook een prettige samenwerking met collega’s waarin we regelmatig met elkaar afspreken om even bij te praten en elkaar op de hoogte te houden. Natuurlijk kunnen wij dan met elkaar van gedachten wisselen om eventuele nieuwe vraagstukken te kunnen tackelen.

 

Bel 0631 687 199 of mail mij schaay@quickmediator.nl voor een eerste gratis gesprek.

 

https://quickmediator.nl/mediators/georgine-schaay-vink

 

Ook een ‘Pro-forma scheiding’ kan door QUICKMEDIATOR begeleid worden.

Ook een ‘Pro-forma scheiding’ kan door QUICKMEDIATOR begeleid worden.

Een gepensioneerd echtpaar riep een paar maanden geleden de hulp in van QUICKMEDIATOR Peter van Essen om hen te helpen met hun conflict:

“Wij willen graag scheiden, maar eigenlijk willen we niet scheiden”.

download ouder paar boos

Onze eerste reactie was of ze dan niet beter een relatietherapeut konden bellen, maar dat werd door beide echtelieden heftig ontkend:

“Nee, nee. We zoeken een mediator om samen met ons een echtscheidingsconvenant op te stellen, maar dat convenant hoeft niet ingediend te worden bij de rechtbank”.

 

Het echtpaar was na al die jaren letterlijk op elkaar uitgekeken en wilde uit elkaar.

De man had een nieuwe woning op het oog, die hij wilde betrekken; de vrouw zou in de echtelijke woning blijven wonen.

Samen met het echtpaar werd door QUICKMEDIATOR Peter van Essen een ‘Pro-forma convenant’ opgesteld, waarbij de onderlinge financiële verplichtingen helder werden vastgelegd.

 

Korte tijd na de verhuizing van de man werd QUICKMEDIATOR Peter van Essen opnieuw door het echtpaar gebeld. Na de fysieke ‘scheiding van tafel en bed’ vonden beiden het toch beter om hun huwelijk definitief te laten ontbinden. Het definitieve echtscheidingsconvenant kon snel en tot tevredenheid van beide partijen door QUICKMEDIATOR Peter van Essen worden opgesteld.

petervanessen foto

 

https://quickmediator.nl/mediators/peter-van-essen

bel mij voor een eerste gratis gesprek 0651 122 325 of mail uw vraag peter@quickmediator.nl

 

Het co-ouderschap wint in rap tempo meer terrein

Het co-ouderschap wint in rap tempo meer terrein

Na een scheiding woont 27 procent van de kinderen de helft van de tijd bij vader, en de andere helft bij moeder. Drie jaar geleden was dat 20 procent, in 2000 nog maar vijf. Het co-ouderschap wint in rap tempo terrein, blijkt uit een nieuwe studie van de Utrechtse scheidingsonderzoeker Ed Spruijt.

Sinds 2006 interviewt Spruijt om de twee jaar kinderen van gescheiden ouders; deze keer ging het om 2500 jongeren. Uit het onderzoek kwamen vier varianten van het co-oudergezin bovendrijven.

 

lees verder: http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3561579/2013/12/13/Het-co-ouderschap-wint-in-rap-tempo-meer-terrein.dhtml

 

Ook steeds meer mediation bij gemeente en uwv

Ook steeds meer mediation bij gemeente en uwv

Ook het UWV ziet de voordelen van mediation en heeft dit inmiddels als vaste procedure ingevoerd in haar organisatie.

Dit betekent een goede mogelijkheid om een langslepende juridische procedure of klacht te voorkomen. De burger kan overigens ook zelf aangeven voor mediation te willen kiezen. http://www.uwv.nl/Particulieren/algemeen/mediation.aspx

Mediation bij gemeentes

Dit in tegenstelling tot gemeenten, waar het initiatief voor mediation nog altijd bij de gemeente ligt, zo blijkt uit een onderzoek door de Radboud Universiteit Nijmegen. http://www.gemeentemediation.nl/uploads/Onderzoeksrapport%20Mediation%20bij%20de%20Overheid.pdf

Doordat er geen landelijke uniformiteit is, heeft de burger niet overal toegang tot dezelfde middelen. Positief is dat het gebruik van mediation in steeds meer gemeenten in meer of mindere mate is opgepakt. Gemeenten waar mediation wordt ingezet, komen minder snel in juridische procedures terecht. Voordelen hiervan zijn de hoge percentages ingetrokken bezwaarschriften en de tevredenheid van zowel burger als ambtenaar.

Uit het onderzoek volgt een aanbeveling om mediation binnen gemeenten te formaliseren. Hierdoor wordt uniformiteit en rechtsgelijkheid bereikt waardoor burgers dezelfde behandeling krijgen.

Om gemeenten meer te ondersteunen en netwerken te creëren  is een aantal jaar geleden de Vereniging Gemeente Mediation en Vereniging Mediators bij de Overheid opgericht.

Kortom: ook de overheid ziet het belang en de vele voordelen van Mediation!

Quick Mediator - Tiesja Niehorster

Tiesja Niehorster

Quick mediator

tiesja@quickmediator.nl

https://quickmediator.nl/mediators/tiesja-niehorster

06-15877430

Werkgever en werknemer vaker in arbeid conflict, los het op via mediation!

 

Werkgever en werknemer vaker in  arbeid conflict, los het op via mediation!

 

rob-3 foto

In de Telegraaf van 8 januari jl. is een artikel opgenomen genaamd “Baas en werknemer vaker in conflict”

 

Hierin zijn cijfers van Stichting Achmea Rechtsbijstand opgenomen, waaruit blijkt dat er 41000 arbeidsrechtelijke vragen zijn gesteld.

 

Dit duidt op even zoveel mogelijke arbeidsconflicten. Zoals uit de cijfers blijkt worden arbeidsconflicten veelal vanuit de arbeidsrechtelijke invalshoek benaderd. De arbeidsrechtelijk geschil benadering werkt standpunt verhardend, is duur en leidt tot winnaars en verliezers. In bijna alle gevallen zien wij dat het neven effect is, dat het leidt tot verlies van productiviteit omdat het geschil onderwerp van gesprek is binnen het bedrijf en het kan de reputatie van het bedrijf schaden.

 

 

 

Leidt het geschil tot ontslag van de medewerker, dan zien wij naast de hiervoor genoemde negatieve effecten, dat kosten van ontbinding erg hoog zijn.  Laten wij een voorbeeld geven. Een medewerker is 40 jaar oud, heeft een dienstverband van 10 jaren en verdient € 3.000,– bruto per maand. De toepassing van de zgn. kantonrechter formule waarbij de C-factor op 1 wordt gesteld, leidt tot een ontslagvergoeding van € 22.500,–

 

Ik stel dat er met deze uitkomst alleen maar verliezers zijn. De medewerker is zijn baan kwijt in een periode waarin deze zeker niet voor het oprapen liggen. De werkgever ziet de kennis, kunde en ervaring waarin in veel gevallen geïnvesteerd is, vertrekken. De werkgever moet de ontslagvergoeding betalen alsmede de kosten van de advocaat, het werving en selectieproces voor de vervang(st)er en het inwerktraject.

 

 

 

Dit kan anders en mediation is veelal een prima middel om arbeidsconflicten naar tevredenheid van alle partijen op te lossen.

 

 

 

Mediation is een vorm van conflictoplossing waarbij de werkgever (leidinggevende) en werknemer onder begeleiding van een onafhankelijke mediator het arbeidsconflict oplost.

 

Door de inschakeling van mediation hebben de betrokkenen volledig de mogelijkheid zelf het conflict op te lossen en gaat dus waar het over moet gaan. Er zijn alleen maar winnaars. Er ontstaat een minimum aan verlies van productiviteit. De werkgever is niet de boeman, maar lost mede de conflicten constructief op. Het traject kan veelal kort worden gehouden en de kosten zijn een fractie van de kosten die gemaakt worden, in het geval gekozen wordt voor het juridische traject.

 

 

 

Rob Schlör

 

Mediator

 

https://quickmediator.nl/mediators/rob-schlor

 

 

 

 

 

Is een arbeidsconflict geschikt voor mediation?

Is een arbeidsconflict geschikt voor mediation?

conflict-at-workplace-resolve-it-301x174

Veel arbeidsgeschillen zijn in principe geschikt om door middel van mediation op te lossen. De vraag is echter of u en uw werkgever beiden bereid zijn om van mediation gebruik te maken.

Mediation is vaak een geschikt middel als u:

 • zelf invloed wilt uitoefenen op het uiteindelijke resultaat zonder afhankelijk te zijn van een rechter
 • bereid bent serieus met uw werkgever in gesprek te gaan en zijn standpunten aan te horen
 • het belangrijk vindt dat de verhouding met uw werkgever (ook na een eventueel ontslag) normaal blijft of in elk geval op een zakelijke wijze kan worden afgesloten
 • een maatwerkoplossing zoekt waarbij afspraken kunnen worden gemaakt over (bij)zaken die in een gerechtelijke procedure vaak niet aan de orde komen.
 • Een voorbeeld.

Peter werkt als bedrijfsleider bij een internetbedrijf. Door de slechte financiële resultaten heeft Peter moeten besluiten om een aantal taken van Tim, een van zijn medewerkers, te laten vervallen. Tim is het hier niet mee eens en de sfeer tussen Peter en Tim wordt steeds grimmiger.

Het conflict escaleert en Tim meldt zich ziek. De bedrijfsarts stelt vast dat er sprake is van een arbeidsconflict en stelt mediation voor. Zowel Tim als zijn werkgever zijn bereid om het conflict in een mediation traject te bespreken.

Tijdens het eerste mediation gesprek mogen zowel Peter als Tim hun hart luchten. Peter beseft tijdens dit gesprek dat zijn beslissingen door Tim deels wel begrepen worden, maar dat hij (Peter) zijn beslissingen onvoldoende heeft toegelicht. Tim geeft aan dat hij zakelijk gezien begrijpt dat zijn functie verandert, maar dat er voor hem weinig uitdagende werkzaamheden overblijven.

In een tweede gesprek stellen Peter en Tim beide vast dat de beste oplossing zou zijn om op een goede zakelijke wijze afscheid te nemen. Onder leiding van de mediator komt er een voor beide partijen acceptabele afvloeiingsregeling tot stand.

Als u wilt weten of uw eigen situatie geschikt is voor mediation, kunt u vrijblijvend contact opnemen met één van onze Quick mediators in uw regio:

https://quickmediator.nl/mediators

Eerste gesprek is altijd gratis!

 

2014 het jaar van de mediation!

Wij wensen u een succesvol en gezond 2014 toe!

 

2014 het jaar van mediation

In 2014 zal mediation verplicht gaan worden voor familie en burgerzaken, het ligt nog voor akkoord bij alle kamers en zal er dit jaar doorkomen.

Dit houdt in dat een ieder met een conflict in de relationele sfeer of bij burgerlijke conflicten dit eerst samen met een mediator moet zien op te lossen, alvorens men naar de rechtbank zal gaan.

Goed nieuws dus voor iedereen, mediation is niet alleen beter voor de sfeer, maar ook beter voor u portemonnee.

 

Omzetverhoging Quickmediator

In 2013 namen de aanvragen al elke maand toe en zullen in 2014 alleen nog maar meer toe gaan nemen. Alle mediators bij Quickmediator hebben hier veel profijt van. De aanvragen bij Quickmediator gaan dan ook rechtstreeks naar de mediator van de regio. Elke franchisenemer bij Quickmediator heeft dan ook zijn/haar eigen beschermde regio, waar alle marketingtools van Quickmediator worden ingezet. Door de schaal grootte die er nu al is, heeft de consument veel vertrouwen in Quickmediator. De consument kan immers ook terecht bij het hoofdkantoor voor vragen en eventuele klachten.

 

Nieuwe franchisenemers starten in 2014

Deze maand starten er weer 2 nieuwe franchisenemers bij Quickmediator. In Alphen aan de Rijn en Urk/Emmeloord zullen er kantoren geopend worden.

Momenteel zijn er gesprekken gaande voor Almelo, Vlissingen, Maastricht, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht. Het belooft een veel belovend jaar te worden.

 

Development manager

petervanessen foto

Door de constante groei van Quickmediator, niet alleen in Nederland maar ook wereldwijd, gaan alle aansluitingen vanaf 2014 via onze development manager Peter van Essen, tevens succesvol Quickmediator.

Dit om de kwaliteit van onze mediators te waarborgen. Wilt u een gesprek met Peter van Essen en weten hoe u ook een succesvolle Quickmediator kan worden?

Vul het formulier in  https://quickmediator.nl/franchise dan maken wij een afspraak voor u met hem! 

De goede voornemens van QUICKMEDIATOR voor 2014

De goede voornemens van QUICKMEDIATOR voor 2014

Happy-new-year-2014-wallpaper

 

 

QUICKMEDIATOR is een sterke landelijk opererende franchiseorganisatie van mediators.

Inmiddels telt de groep meer dan 20 ervaren professionals, die ook voor u klaar staan om u te helpen met de oplossing van uw conflict of met het begeleiden van uw voornemen om te scheiden.

 

Nieuwjaarsdag is een dag vol goede voornemens.

En hoewel in het afgelopen jaar een aantal nieuwe collega’s zich bij QUICKMEDIATOR hebben aangesloten, heeft QUICKMEDIATOR het voornemen om in 2014 haar marktpositie te verstevigen.

Niet alleen met het aansluiten van nieuwe mediators, maar  ook door het organiseren van extra mediatorbijeenkomsten om de onderlinge ervaringen uit te wisselen, en de hoge kwaliteit  van QUICKMEDIATOR in stand te houden.

Hiermee zal QUICKMEDIATOR u nog beter van dienst kunnen zijn.

Heeft u het voornemen om te scheiden, of het voornemen om eindelijk die slepende familieruzie of dat  arbeidsconflict op te lossen, neemt u dan gerust contact op met QUICKMEDIATOR voor een eerste gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

QUICKMEDIATOR helpt u graag  uw voornemen waar te maken.