Verplicht ouderschapsplan levert alleen maar meer ruzie op

conflict-at-workplace-resolve-it-301x174
Het aantal vechtscheidingen is alleen maar toegenomen, sinds het bij wet verplicht werd om een ouderschapsplan te maken.

Mensen willen allebei de helft van de opvoeding voor hun rekening nemen, ook al deden ze dat voor de scheiding niet
Ed Spruijt
Het ouderschapsplan zorgt voor meer ruzie rond de scheiding. Sinds de invoering, vijf jaar geleden, nam het aantal vechtscheidingen met zeker 15 procent toe. Het welbevinden van kinderen nam af en agressief gedrag en depressieve gevoelens stegen, de laatste met 20 procent.

Dat stellen scheidingsdeskundigen Ed Spruijt en Inge van der Valk van de Universiteit van Utrecht. Zij onderzochten voor het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van veiligheid en justitie de effecten van het ouderschapsplan op kinderen.

lees verder in trouw: http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3603763/2014/02/26/Verplicht-ouderschapsplan-levert-alleen-maar-meer-ruzie-op.dhtml

Wetsvoorstellen staatssecretaris Teeven

teeven208 QUICKMEDIATOR: Door wetsvoorstellen Teeven zal aantal mediations toenemen.

In het NRC van 19 februari staat een artikel over de plannen van staatssecretaris Teeven (Justitie, VVD) om 85 miljoen te bezuinigen op de rechtsbijstand.
Volgens de plannen van Teeven zal er straks geen gesubsidieerde juridische bijstand voor het huurrecht en het verbintenissenrecht meer beschikbaar zal zijn.

Terecht vindt de staatssecretaris dat de gang naar de rechter het sluitstuk moet zijn, hetgeen alleen ingezet dient te worden als partijen echt geen andere oplossing gevonden hebben.
Hij vindt dat burgers eerst alternatieven (zoals bijvoorbeeld mediation) moeten inzetten om hun onderlinge geschillen op te lossen.
De nu door de gemeenschap gesubsidieerde advocaatkosten voor onder andere echtscheidingsconflicten en burenruzies zullen, behoudens enkele uitzonderingen, dan tot het verleden behoren.

Door deze maatregelen zal het aantal mediations voor Quickmediator verder toenemen.

Immers; omdat de burgers geen gesubsidieerde advocaat toegewezen krijgen, en ook zelf de dure advocatentarieven niet willen betalen, zullen zij er eerder voor kiezen om een Quickmediator in te schakelen om hun onderling conflict op te lossen.

Quickmediator is een succesvolle landelijk opererende groep van mediators; allen met een schat aan ervaring en kennis in huis, die klaar staan om ook uw conflict bespreekbaar te maken en tot tevredenheid van alle partijen op te lossen.

Rechters en OM vrezen ‘fouten en dwalingen’ door werkdruk.

Redacteur Marcel Haenen meldt in het NRC van 30 januari 2014, dat volgens driekwart van alle rechters en officieren van justitie in Nederland de kwaliteit van de rechtspraak onder grote druk staat. De helft van alle magistraten zegt bevreesd te zijn voor “mogelijke dwalingen of pijnlijke fouten”.

ardvndersteur

Een reden temeer om de wetsvoorstellen ter bevordering van mediation van kamerlid Ard van der Steur versneld van kracht te laten worden.

Partijen kunnen immers in veel gevallen best zelf met behulp van een Quickmediator hun onderling conflict oplossen.

 

De Quickmediator bemiddelt tussen de partijen en stelt samen met hen een vaststellingsovereenkomst op; een juridisch document waar partijen zich aan te houden hebben. Dit werkt niet alleen sneller, maar is voor beide partijen ook veel voordeliger.

 

Niet ‘conflictbestrijding’ via een juridische procedure, maar ‘conflictbemiddeling’ met Quickmediator is een beter alternatief, waarbij bovendien “mogelijke dwalingen of pijnlijke fouten” van de rechterlijke macht worden voorkomen.

Teeven: scheiden zonder rechter mogelijk

Echtparen kunnen hun echtscheiding straks zelf regelen via de ambtenaar van de burgerlijke stand als ze het onderling eens zijn en geen minderjarige kinderen hebben. De regeling is eenvoudig, goedkoop en overzichtelijk voor de burger. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie dat voor advies naar verschillende instanties wordt gestuurd. De maatregel vloeit voort uit het regeerakkoord. Doel is de echtgenoten die het eens zijn over hun scheiding zoveel mogelijk verantwoordelijkheid te geven voor de afwikkeling daarvan.
Bij de huidige echtscheidingsprocedure is tussenkomst van de rechter verplicht, evenals de bijstand van een advocaat. Dat is bij de nieuwe regeling niet meer het geval. Uiteraard staat het echtgenoten vrij om voor de scheiding via de ambtenaar van de burgerlijke stand juridisch advies in te winnen bij een advocaat, notaris of mediator. Ook blijft de gang naar de rechter mogelijk, maar verplicht is het niet. Alleen blijft de echtscheidingsprocedure voor echtgenoten met minderjarige kinderen ongewijzigd. Zij zijn verplicht om een ouderschapsplan te maken dat door de rechter wordt getoetst.
Ook dit initiatief wijst er weer op dat rechtbanken moeten worden ontlast. Scheiden kan sneller en goedkoper. Dit sluit aan bij de methode van Quickmediator. Lage kosten, hoog resultaat en een betrouwbaar neutraal juridisch advies. Zo bent u verzekerd van goede afspraken voor beide partijen waar u beiden jarenlang mee vooruit kunt. Maak nu een afspraak voor een gratis adviesgesprek.
Tiesja Niehorster
Mediator bij Quickmediator
Tel 06-15877430

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheiden/nieuws/2013/12/08/teeven-scheiden-zonder-rechter-mogelijk.html

Rechtbank legt mediation nu al verplicht op!

Hoewel mediation verondersteld wordt vrijwillig te zijn, heeft het gerechtshof een moeder gedwongen aan mediation mee te werken.

In verschillende situaties kan mediation een oplossing bieden. Zo zijn er mediators actief bij burenruzies en arbeidsconflicten, maar ook bij familiezaken. Het belangrijkste kenmerk van mediation is dat het altijd op vrijwillige basis geschiedt. Zo zou je niet tot mediation gedwongen kunnen worden. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden denkt daar echter anders over, blijkt uit een recente zaak.

lees verder: https://www.jurofoon.nl/nieuws/7163-verplichte-mediation-in-familiezaken

 

Europarlementariërs moeten ook voor mediation kiezen.

Europarlementariërs moeten ook voor mediation kiezen.

In het NRC van 15 januari staat een artikel van Petra de Koning over het uiteenvallen van de PvdA-delegatie in het Europees Parlement.

 

Als achterliggende reden van dit uiteenvallen wordt genoemd de door PvdA-Europarlementariër Judith Merkies al dan niet terecht gedeclareerde advocaatkosten (totaal circa 31.900 euro).

judithmerkeis

Deze advocaatkosten betreffen een kort geding, welke Merkies heeft aangespannen tegen het partijbestuur na een ruzie tussen haar en het partijbestuur over het tijdstip van terugbetalen van dagvergoedingen.

 

Het is aan het publiek niet uit te leggen dat hun vertegenwoordigers in Europa elkaar de tent uit vechten met torenhoge juridische kosten tot gevolg, welke uiteindelijk op het bordje van dat publiek worden neergelegd.

 

Indien Merkies en het partijbestuur indertijd gekozen hadden om hun discussie over het tijdstip van terugbetalen op te lossen met behulp van een neutrale QUICKMEDIATOR, dan had dit kort geding voorkomen kunnen worden.

Dan was er geen circa 31.900 euro aan advocaatkosten verspild ten laste van de Europese gemeenschap.

Bovendien zou de PvdA-delegatie niet uiteengevallen zijn.

 

ardvndersteurHet wordt hoog tijd dat de wetsvoorstellen van kamerlid Ard van der Steur ter bevordering van mediation van kracht worden, ook in de Europese regelgeving.

QUICKMEDIATOR speelt in op deze ontwikkeling door haar succesvolle franchiseorganisatie in Nederland ook verder uit te bouwen in andere Europese landen.

 

 

 

Een mediator van Quickmediator maakt gebruik van de landelijke opgedane kennis

Een mediator van Quickmediator maakt gebruik van de landelijke opgedane kennis

Er is niks vervelender als een conflict. Zodra iemand een conflict heeft, denkt men al snel aan een advocaat die dan een gerechtelijke procedure gaat opstarten.

Tegenwoordig denken mensen praktischer, mede door de stijgende kosten, dalende inkomsten en overvolle rechtbanken is mediation straks zelfs verplicht bij familiezaken. Samen met de mediator kunt u dan uw conflict oplossen.

 

Quick Mediator - Georgine Schaay-VinkGeorgine Schaay, Quickmediator te Leerdam vertelt:

 

Kom net terug van een afspraak met mijn cliënt, gisteren gebeld omdat er toch nog een paar vragen waren en ook op korte termijn staan wij graag klaar voor onze klanten!

In enkele ogenblikken kon ik verheldering brengen in de vraagstukken en konden deze mensen weer gerust hun weekend afmaken. Heb samen met hen een stappenplan gemaakt omtrent de zaken die zij moesten regelen en ook een tijdplan gemaakt.

Niet om de druk te verhogen maar juist om de te regelen zaken op orde te krijgen. Zo is voor hun duidelijk wat en wanneer.

 

 

Ook een prettige samenwerking met collega’s waarin we regelmatig met elkaar afspreken om even bij te praten en elkaar op de hoogte te houden. Natuurlijk kunnen wij dan met elkaar van gedachten wisselen om eventuele nieuwe vraagstukken te kunnen tackelen.

 

Bel 0631 687 199 of mail mij schaay@quickmediator.nl voor een eerste gratis gesprek.

 

https://quickmediator.nl/mediators/georgine-schaay-vink

 

Ook een ‘Pro-forma scheiding’ kan door QUICKMEDIATOR begeleid worden.

Ook een ‘Pro-forma scheiding’ kan door QUICKMEDIATOR begeleid worden.

Een gepensioneerd echtpaar riep een paar maanden geleden de hulp in van QUICKMEDIATOR Peter van Essen om hen te helpen met hun conflict:

“Wij willen graag scheiden, maar eigenlijk willen we niet scheiden”.

download ouder paar boos

Onze eerste reactie was of ze dan niet beter een relatietherapeut konden bellen, maar dat werd door beide echtelieden heftig ontkend:

“Nee, nee. We zoeken een mediator om samen met ons een echtscheidingsconvenant op te stellen, maar dat convenant hoeft niet ingediend te worden bij de rechtbank”.

 

Het echtpaar was na al die jaren letterlijk op elkaar uitgekeken en wilde uit elkaar.

De man had een nieuwe woning op het oog, die hij wilde betrekken; de vrouw zou in de echtelijke woning blijven wonen.

Samen met het echtpaar werd door QUICKMEDIATOR Peter van Essen een ‘Pro-forma convenant’ opgesteld, waarbij de onderlinge financiële verplichtingen helder werden vastgelegd.

 

Korte tijd na de verhuizing van de man werd QUICKMEDIATOR Peter van Essen opnieuw door het echtpaar gebeld. Na de fysieke ‘scheiding van tafel en bed’ vonden beiden het toch beter om hun huwelijk definitief te laten ontbinden. Het definitieve echtscheidingsconvenant kon snel en tot tevredenheid van beide partijen door QUICKMEDIATOR Peter van Essen worden opgesteld.

petervanessen foto

 

https://quickmediator.nl/mediators/peter-van-essen

bel mij voor een eerste gratis gesprek 0651 122 325 of mail uw vraag peter@quickmediator.nl

 

Het co-ouderschap wint in rap tempo meer terrein

Het co-ouderschap wint in rap tempo meer terrein

Na een scheiding woont 27 procent van de kinderen de helft van de tijd bij vader, en de andere helft bij moeder. Drie jaar geleden was dat 20 procent, in 2000 nog maar vijf. Het co-ouderschap wint in rap tempo terrein, blijkt uit een nieuwe studie van de Utrechtse scheidingsonderzoeker Ed Spruijt.

Sinds 2006 interviewt Spruijt om de twee jaar kinderen van gescheiden ouders; deze keer ging het om 2500 jongeren. Uit het onderzoek kwamen vier varianten van het co-oudergezin bovendrijven.

 

lees verder: http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3561579/2013/12/13/Het-co-ouderschap-wint-in-rap-tempo-meer-terrein.dhtml

 

Ook steeds meer mediation bij gemeente en uwv

Ook steeds meer mediation bij gemeente en uwv

Ook het UWV ziet de voordelen van mediation en heeft dit inmiddels als vaste procedure ingevoerd in haar organisatie.

Dit betekent een goede mogelijkheid om een langslepende juridische procedure of klacht te voorkomen. De burger kan overigens ook zelf aangeven voor mediation te willen kiezen. http://www.uwv.nl/Particulieren/algemeen/mediation.aspx

Mediation bij gemeentes

Dit in tegenstelling tot gemeenten, waar het initiatief voor mediation nog altijd bij de gemeente ligt, zo blijkt uit een onderzoek door de Radboud Universiteit Nijmegen. http://www.gemeentemediation.nl/uploads/Onderzoeksrapport%20Mediation%20bij%20de%20Overheid.pdf

Doordat er geen landelijke uniformiteit is, heeft de burger niet overal toegang tot dezelfde middelen. Positief is dat het gebruik van mediation in steeds meer gemeenten in meer of mindere mate is opgepakt. Gemeenten waar mediation wordt ingezet, komen minder snel in juridische procedures terecht. Voordelen hiervan zijn de hoge percentages ingetrokken bezwaarschriften en de tevredenheid van zowel burger als ambtenaar.

Uit het onderzoek volgt een aanbeveling om mediation binnen gemeenten te formaliseren. Hierdoor wordt uniformiteit en rechtsgelijkheid bereikt waardoor burgers dezelfde behandeling krijgen.

Om gemeenten meer te ondersteunen en netwerken te creëren  is een aantal jaar geleden de Vereniging Gemeente Mediation en Vereniging Mediators bij de Overheid opgericht.

Kortom: ook de overheid ziet het belang en de vele voordelen van Mediation!

Quick Mediator - Tiesja Niehorster

Tiesja Niehorster

Quick mediator

tiesja@quickmediator.nl

https://quickmediator.nl/mediators/tiesja-niehorster

06-15877430

Werkgever en werknemer vaker in arbeid conflict, los het op via mediation!

 

Werkgever en werknemer vaker in  arbeid conflict, los het op via mediation!

 

rob-3 foto

In de Telegraaf van 8 januari jl. is een artikel opgenomen genaamd “Baas en werknemer vaker in conflict”

 

Hierin zijn cijfers van Stichting Achmea Rechtsbijstand opgenomen, waaruit blijkt dat er 41000 arbeidsrechtelijke vragen zijn gesteld.

 

Dit duidt op even zoveel mogelijke arbeidsconflicten. Zoals uit de cijfers blijkt worden arbeidsconflicten veelal vanuit de arbeidsrechtelijke invalshoek benaderd. De arbeidsrechtelijk geschil benadering werkt standpunt verhardend, is duur en leidt tot winnaars en verliezers. In bijna alle gevallen zien wij dat het neven effect is, dat het leidt tot verlies van productiviteit omdat het geschil onderwerp van gesprek is binnen het bedrijf en het kan de reputatie van het bedrijf schaden.

 

 

 

Leidt het geschil tot ontslag van de medewerker, dan zien wij naast de hiervoor genoemde negatieve effecten, dat kosten van ontbinding erg hoog zijn.  Laten wij een voorbeeld geven. Een medewerker is 40 jaar oud, heeft een dienstverband van 10 jaren en verdient € 3.000,– bruto per maand. De toepassing van de zgn. kantonrechter formule waarbij de C-factor op 1 wordt gesteld, leidt tot een ontslagvergoeding van € 22.500,–

 

Ik stel dat er met deze uitkomst alleen maar verliezers zijn. De medewerker is zijn baan kwijt in een periode waarin deze zeker niet voor het oprapen liggen. De werkgever ziet de kennis, kunde en ervaring waarin in veel gevallen geïnvesteerd is, vertrekken. De werkgever moet de ontslagvergoeding betalen alsmede de kosten van de advocaat, het werving en selectieproces voor de vervang(st)er en het inwerktraject.

 

 

 

Dit kan anders en mediation is veelal een prima middel om arbeidsconflicten naar tevredenheid van alle partijen op te lossen.

 

 

 

Mediation is een vorm van conflictoplossing waarbij de werkgever (leidinggevende) en werknemer onder begeleiding van een onafhankelijke mediator het arbeidsconflict oplost.

 

Door de inschakeling van mediation hebben de betrokkenen volledig de mogelijkheid zelf het conflict op te lossen en gaat dus waar het over moet gaan. Er zijn alleen maar winnaars. Er ontstaat een minimum aan verlies van productiviteit. De werkgever is niet de boeman, maar lost mede de conflicten constructief op. Het traject kan veelal kort worden gehouden en de kosten zijn een fractie van de kosten die gemaakt worden, in het geval gekozen wordt voor het juridische traject.

 

 

 

Rob Schlör

 

Mediator

 

https://quickmediator.nl/mediators/rob-schlor

 

 

 

 

 

Is een arbeidsconflict geschikt voor mediation?

Is een arbeidsconflict geschikt voor mediation?

conflict-at-workplace-resolve-it-301x174

Veel arbeidsgeschillen zijn in principe geschikt om door middel van mediation op te lossen. De vraag is echter of u en uw werkgever beiden bereid zijn om van mediation gebruik te maken.

Mediation is vaak een geschikt middel als u:

  • zelf invloed wilt uitoefenen op het uiteindelijke resultaat zonder afhankelijk te zijn van een rechter
  • bereid bent serieus met uw werkgever in gesprek te gaan en zijn standpunten aan te horen
  • het belangrijk vindt dat de verhouding met uw werkgever (ook na een eventueel ontslag) normaal blijft of in elk geval op een zakelijke wijze kan worden afgesloten
  • een maatwerkoplossing zoekt waarbij afspraken kunnen worden gemaakt over (bij)zaken die in een gerechtelijke procedure vaak niet aan de orde komen.
  • Een voorbeeld.

Peter werkt als bedrijfsleider bij een internetbedrijf. Door de slechte financiële resultaten heeft Peter moeten besluiten om een aantal taken van Tim, een van zijn medewerkers, te laten vervallen. Tim is het hier niet mee eens en de sfeer tussen Peter en Tim wordt steeds grimmiger.

Het conflict escaleert en Tim meldt zich ziek. De bedrijfsarts stelt vast dat er sprake is van een arbeidsconflict en stelt mediation voor. Zowel Tim als zijn werkgever zijn bereid om het conflict in een mediation traject te bespreken.

Tijdens het eerste mediation gesprek mogen zowel Peter als Tim hun hart luchten. Peter beseft tijdens dit gesprek dat zijn beslissingen door Tim deels wel begrepen worden, maar dat hij (Peter) zijn beslissingen onvoldoende heeft toegelicht. Tim geeft aan dat hij zakelijk gezien begrijpt dat zijn functie verandert, maar dat er voor hem weinig uitdagende werkzaamheden overblijven.

In een tweede gesprek stellen Peter en Tim beide vast dat de beste oplossing zou zijn om op een goede zakelijke wijze afscheid te nemen. Onder leiding van de mediator komt er een voor beide partijen acceptabele afvloeiingsregeling tot stand.

Als u wilt weten of uw eigen situatie geschikt is voor mediation, kunt u vrijblijvend contact opnemen met één van onze Quick mediators in uw regio:

https://quickmediator.nl/mediators

Eerste gesprek is altijd gratis!

 

2014 het jaar van de mediation!

Wij wensen u een succesvol en gezond 2014 toe!

 

2014 het jaar van mediation

In 2014 zal mediation verplicht gaan worden voor familie en burgerzaken, het ligt nog voor akkoord bij alle kamers en zal er dit jaar doorkomen.

Dit houdt in dat een ieder met een conflict in de relationele sfeer of bij burgerlijke conflicten dit eerst samen met een mediator moet zien op te lossen, alvorens men naar de rechtbank zal gaan.

Goed nieuws dus voor iedereen, mediation is niet alleen beter voor de sfeer, maar ook beter voor u portemonnee.

 

Omzetverhoging Quickmediator

In 2013 namen de aanvragen al elke maand toe en zullen in 2014 alleen nog maar meer toe gaan nemen. Alle mediators bij Quickmediator hebben hier veel profijt van. De aanvragen bij Quickmediator gaan dan ook rechtstreeks naar de mediator van de regio. Elke franchisenemer bij Quickmediator heeft dan ook zijn/haar eigen beschermde regio, waar alle marketingtools van Quickmediator worden ingezet. Door de schaal grootte die er nu al is, heeft de consument veel vertrouwen in Quickmediator. De consument kan immers ook terecht bij het hoofdkantoor voor vragen en eventuele klachten.

 

Nieuwe franchisenemers starten in 2014

Deze maand starten er weer 2 nieuwe franchisenemers bij Quickmediator. In Alphen aan de Rijn en Urk/Emmeloord zullen er kantoren geopend worden.

Momenteel zijn er gesprekken gaande voor Almelo, Vlissingen, Maastricht, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht. Het belooft een veel belovend jaar te worden.

 

Development manager

petervanessen foto

Door de constante groei van Quickmediator, niet alleen in Nederland maar ook wereldwijd, gaan alle aansluitingen vanaf 2014 via onze development manager Peter van Essen, tevens succesvol Quickmediator.

Dit om de kwaliteit van onze mediators te waarborgen. Wilt u een gesprek met Peter van Essen en weten hoe u ook een succesvolle Quickmediator kan worden?

Vul het formulier in  https://quickmediator.nl/franchise dan maken wij een afspraak voor u met hem! 

De goede voornemens van QUICKMEDIATOR voor 2014

De goede voornemens van QUICKMEDIATOR voor 2014

Happy-new-year-2014-wallpaper

 

 

QUICKMEDIATOR is een sterke landelijk opererende franchiseorganisatie van mediators.

Inmiddels telt de groep meer dan 20 ervaren professionals, die ook voor u klaar staan om u te helpen met de oplossing van uw conflict of met het begeleiden van uw voornemen om te scheiden.

 

Nieuwjaarsdag is een dag vol goede voornemens.

En hoewel in het afgelopen jaar een aantal nieuwe collega’s zich bij QUICKMEDIATOR hebben aangesloten, heeft QUICKMEDIATOR het voornemen om in 2014 haar marktpositie te verstevigen.

Niet alleen met het aansluiten van nieuwe mediators, maar  ook door het organiseren van extra mediatorbijeenkomsten om de onderlinge ervaringen uit te wisselen, en de hoge kwaliteit  van QUICKMEDIATOR in stand te houden.

Hiermee zal QUICKMEDIATOR u nog beter van dienst kunnen zijn.

Heeft u het voornemen om te scheiden, of het voornemen om eindelijk die slepende familieruzie of dat  arbeidsconflict op te lossen, neemt u dan gerust contact op met QUICKMEDIATOR voor een eerste gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

QUICKMEDIATOR helpt u graag  uw voornemen waar te maken.

 

 

 

QUICKMEDIATOR doet haar naam eer aan!

QUICKMEDIATOR doet haar naam eer aan!

Deze week vlak voor de feestdagen zocht een echtpaar in Amstelveen juridische hulp om nog vóór 2014 hun verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank in te dienen.

Dit echtpaar zat echt in tijdnood in verband met de fiscale regelgeving.

belasting pic

Hoewel ze al het één en ander hadden uitgezocht, moest er nog een echtscheidingsconvenant opgesteld worden.

QUICKMEDIATOR is direct op hun verzoek ingesprongen, en na een vrijblijvend kennismakingsgesprekje werd het dit echtpaar duidelijk dat QUICKMEDIATOR snel en voordelig aan hun vraag kon voldoen.

 

Mede door de aanwezige expertise binnen de QUICKMEDIATOR-groep is binnen een week een definitief echtscheidingsconvenant naar tevredenheid van beide partijen tot stand gekomen, en kan het verzoek tot echtscheiding toch nog vóór 1 januari 2014 bij de rechtbank liggen.

Indien dit echtpaar voor een juridische procedure had gekozen had dit niet mogelijk geweest.

Door met QUICKMEDIATOR in zee te gaan heeft dit echtpaar gelukkig een veelvoud van kosten kunnen besparen.

 

 

 

 

Wij wensen u namens Quick mediator en het gehele team zeer prettige kerstdagen toe!

Christmas-Tree-Fireplace-1024-127315

 

Zalig kerstfeest!

 

De kerstdagen zijn de dagen wanneer de familie bij elkaar komt. Gezellig met het gezin rond de open haard en kerstboom.

Een tijd van vergeving en bezinning. Wat is er het afgelopen jaar allemaal gebeurd? Gaan we in het nieuwe jaar zo verder of starten we een nieuw leven?

Veel beslissingen worden genomen tijdens de kerstdagen, ook gaan mensen fijn door met hun huidige leven, omdat ze gelukkig zijn met hun leven. Dat is ook fijn.

Maar zit u in een situatie dat u zich niet meer gelukkig voelt en te vaak in conflict zit?, dan is het tijd voor een ander leven. Los uw conflicten op en begin aan uw nieuwe leven of ga weer samen verder en laat de problemen achter u.

Dit is makkelijker gezegd dan gedaan, maar daarvoor zijn wij er als mediators. Wij van Quick mediator hebben de Quick5 aanpak, die uniek is in de wereld en samen kunnen we met u, uw problemen laten verdwijnen als sneeuw voor de zon!

Prettige kerstdagen!

Quickmediator Nederland

 

Steeds meer kinderen betrokken bij echtscheiding, kies voor mediation! beter voor uw kinderen.

Steeds meer kinderen betrokken bij echtscheiding, kies voor mediation! beter voor uw kinderen.

17-12-2013 10:34 | ANP

Het aantal kinderen tot 18 jaar dat is betrokken bij een echtscheiding bedroeg vorig jaar 33.834. Dat zijn er ruim 700 meer dan in 2011. Het gaat om 18.814 scheidingen, bijna 500 meer dan in 2011. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek dinsdag bekendgemaakt. De bevindingen zijn neergelegd in het Jaarrapport 2013 Landelijke Jeugdmonitor.

Het aantal gevallen waarin mensen met kinderen tussen 0 en 18 jaar uit elkaar gaan, stijgt gestaag. In 2009 telde het statistiekbureau nog 16.490 echtscheidingen, waarbij 29.882 kinderen tot 18 jaar waren betrokken. Het aantal kinderen dat in eenoudergezinnen woont, bedraagt dit jaar 674.840. Ook dat aantal neemt al jaren toe. Het zijn er bijvoorbeeld bijna 50.000 meer dan in 2009 (627.532).

Tienermoeders, en dan gaat het om vrouwen jonger dan 20 jaar, zijn er de laatste jaren minder. Het CBS telde er in 2013 2688, ruim 200 minder dan vorig jaar. In 2010 werden nog 3207 vrouwen voor hun 20e moeder. Het aantal vrouwen dat voor het eerst moeder werd, lag in 2012 op ruim 81.000. Dat waren er bijna 2000 minder dan in 2011.

Nederland telt anno 2013 bijna 5 miljoen jongeren, aldus het CBS. Die wonen in 2,34 miljoen huishoudens.

kies bij echtscheiding voor mediation!

Leo van der Wees: Sukkels, werkdruk en bezuinigen. Dus op naar de mediator!

Leo van der Wees: Sukkels, werkdruk en bezuinigen. Dus op naar de mediator!

De werkdruk in juridische kringen is hoog, heel hoog. En die wordt alleen nog maar hoger omdat met hetzelfde aantal mensen, met steeds minder geld er steeds meer werk verricht moet worden. Middels een manifest sprak een aantal raadsheren er eind vorig jaar schande van.

De kwaliteit is zodanig onder druk komen te staan waardoor veel zaken niet de aandacht kunnen krijgen die ze verdienen, en waardoor somsonverantwoorde keuzes worden gemaakt.

lees verder: http://www.nrc.nl/carriere/2013/11/22/sukkels-werkdruk-en-bezuinigen/

Eerder zei Leo van der Wees, “mediator nog even niet” in een stuk, nu ziet hij ook in dat mediation in veel gevallen de beste oplossing is!

GEEN FLUTZAKEN MEER

Mediation is mogelijk een andere optie. Als de onlangs verlengde proef met mediation in strafzaken goed wordt afgerond, zou ik voorstellen dit soort zaken onmiddellijk door te schuiven naar een bemiddelaar.
Dus voortaan graag geen belasting meer van het gerechtelijk apparaat over het opsteken van een middelvinger naar een agent, het fuck you of loser noemen van een diender, het beledigen van een wethouder , of de verzorging van een konijn.

Hiermee lossen we ongetwijfeld niet het hele probleem van de toenemende werkdruk op. Ik neem in ieder geval voorzichtig aan dat het aantal flutzaken niet dermate groot is dat dat het geval is. Het zal wellicht iets helpen en er zitten volgens mij mediators genoeg om werk verlegen.

Dat is dan een fijne bijkomstigheid.

Werkdruk rechters te hoog, Quick mediator heeft daar geen last van!

Werkdruk rechters te hoog, Quick mediator heeft daar geen last van!

rechter

 

Quickmediator, 12 december 2013

 

 

Het NRC meldde op 10 december 2013, dat volgens een door hen gehouden enquete,   75% van de ondervraagde rechters klaagt over een veel te hoge werkdruk.

 

Dit is een reden temeer om een onderling conflict met Quickmediator op te lossen.

Hierdoor wordt immers een slepende dure juridische procedure voorkomen, waarbij uiteindelijk een rechter, al dan geplaagd door een te hoge werkdruk, vonnis wijst.

Daarentegen beslissen de partijen middels mediation zelf wat voor hen de beste oplossing is.

De ervaren Quickmediator bemiddelt tussen de partijen en stelt samen met hen een vaststellingsovereenkomst op; een juridisch document waar partijen zich aan te houden hebben.

Dit werkt niet alleen veel sneller, maar is ook veel voordeliger.

Een conflict is al vervelend genoeg.

Conflictbemiddeling met Quickmediator is voor partijen een veel beter alternatief om hun probleem op te lossen, waarbij bovendien de werkdruk van de rechters wordt ontzien.

Vraag nu een gratis eerste gesprek aan!

https://quickmediator.nl/request-mediation